Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci35
 • absolwenci9
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe20
 • socjalne12
 • artystyczne31
 • naukowe53
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie5
 • śląskie6
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa6
 • samorząd36
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Nabór wniosków w ramach Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi

organizator:

Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.11.2012

Nabór wniosków w ramach Program wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi

Fundusz Stypendialny został uruchomiony w 2009 r. w ramach Programu wymiany naukowej między Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej – Sciex-NMSch na lata 2009-2016. Program ten ma przyczynić się do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej poprzez rozwijanie potencjału pracowników naukowych z Polski, oraz propagowanie trwałych partnerstw w zakresie badań naukowych pomiędzy Polską a Szwajcarią.

Termin składania aplikacji upływa: 1 listopada 2012 o godzinie 24:00.

Posiedzenie Komitetu Sterującego zatwierdzającego ostateczne wyniki naboru odbędzie się pod koniec marca 2013. Komitet Sterujący składa się z przedstawicieli największych instytucji badawczych w Szwajcarii.

Rozpoczęcie realizacji projektu badawczego:
– najwcześniej 1 maja 2013
– najpóźniej 31 marca 2014

Obszar tematyczny projektów: wszystkie dyscypliny naukowo-badawcze

Uprawnione instytucje z Polski (Home Institution):

 • uczelnie
 • placówki Polskiej Akademii Nauk
 • krajowe instytuty badawcze

=> Lista uprawnionych polskich instytucji

Uprawnione instytucje partnerskie ze Szwajcarii (Host Institution):

 • uczelnie wyższe
 • instytucje federalnego obszaru politechnik i instytucji politechnicznych
 • uczelnie politechniczne
 • instytuty badawcze dotowane przez Konfederację Szwajcarską

=> Lista szwajcarskich instytucji partnerskich, uprawnionych do uczestnictwa w programie

Skład grupy projektowej: 1 stypendysta z Polski, 1 mentor z Polski, 1 mentor ze Szwajcarii

Uczestnicy projektu:

 • studenci studiów doktoranckich (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 24 miesięcy)
 • młodzi pracowników naukowi, którzy posiadają co najmniej tytuł doktora (wyjazdy na projekty badawcze trwające od 6 do 18 miesięcy)
 • mentorzy z instytucji wysyłających z Polski oraz mentorzy z instytucji goszczących ze Szwajcarii, jako pracownicy naukowi wspierający stypendystów (wyjazdy na 5-dniowe wizyty studyjne)

UWAGA: W przypadku doktorantów planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastapić nie wcześniej, niż po okresie roku od uzyskania stopnia magisterskiego, decydująca będzie data egzaminu-obrony pracy.
W przypadków osób posiadających już stopień doktora, planowane rozpoczęcie pobytu w Szwajcarii może nastąpić nie później niż 5 lat po obronie dysertacji, decydująca będzie data obrony.

Doktoranci i młodzi pracownicy naukowi zatrudnieni będą w instytucji goszczącej w ramach umowy o pracę, zgodnie z zasadami prawa Szwajcarii. Instytucja przyjmująca podpisuje porozumienie o współpracy z Komitetem Sterującym Sciex-NMSch.

Zarówno od stypendysty jak i od opiekuna wymagana jest znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Całkowity budżet projektu

 • stypendium w postaci wynagrodzenia wypłacane co miesiąc przez instytucję goszczącą
 • koszty podróży między Polską a Szwajcarią oraz transport na terenie Szwajcarii
 • koszty maksymalnie trzech krótkich wizyt mentorów

Wszelkie płatności dokonywane są na konto instytucji przyjmującej, która zarządza budżetem projektu.

Kryteria oceny

Wybór kandydatów dokonywany jest wyłącznie na podstawie jakości wniosku o stypendium, ze szczególnym uwzględnieniem następujących aspektów:

 • zaangażowanie oraz profesjonalny skład grupy partnerskiej, odpowiadający tematyce badań
 • konkretne cele oraz jakość merytoryczna projektu badawczego
 • wzajemne korzyści wynikające ze współpracy ze szwajcarską grupą badawczą
 • poparcie udzielane dla projektu zarówno przez instytucję wysyłającą, jak i przyjmującą

Formularz wniosku (dostępny na stronie: http://www.sciex.ch)

Mentor szwajcarski, pełniący rolę koordynatora konsorcjum, wysyła kompletny wniosek aplikacyjny najpóźniej do dnia 1 listopada 2012, do godziny 24.00 na adres: sciex@crus.ch

Więcej informacji uzyskają Państwo w Polskim Punkcie Kontaktowym:

Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.+48/022 46 31 471, 473 i 474
fax +48/022 46 31 028

sciex@frse.org.pl

Informacje pochodzą ze strony www.sciex.pl

Kontakt

Punkt Kontaktowy Funduszu Stypendialnego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. 22 46 31 47
sciex@frse.org.pl
www.sciex.pl