Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci21
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe26
 • inne5
 • sportowe12
 • artystyczne16
 • socjalne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie15
 • międzynarodowe6
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa3
 • firma1
 • instytucja rządowa2
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Murowana Goślina – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy Murowana Goślina

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Murowana Goślina – stypendia sportowe

Stypendia sportowe są przyznawane na podstawie Uchwały Nr XII/98/2015 Rady Miejskiej z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe.

Mogą je otrzymać zawodnicy, którzy łącznie spełniają następujące kryteria:
a) posiadają aktualną licencję polskiego związku sportowego, uprawniającą do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich lub innych,
b) uprawiają dyscyplinę sportu objętą programem Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich w kategorii junior, młodzieżowiec lub senior,
c) zamieszkują na terenie gminy Murowana Goślina,
d) osiągnęli znaczący wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym,
e) nie otrzymują stypendium sportowego finansowanego przez klub sportowy, w ramach dotacji uzyskanych z budżetu gminy.

Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskami o przyznanie stypendiów są:
a) klub sportowego, którego kandydat do stypendium jest członkiem lub
b) związek sportowy właściwy dla danego sportu.

Wniosek powinien zawierać informacje o dotychczasowych startach i osiągnięciach zawodnika, w szczególności:
a) dane osobowe zawodnika i dane wnioskodawcy,
b) informację o osiągnięciach sportowych zawodnika, potwierdzoną przez właściwy związek sportowy,
c) plan startów i szkoleń obejmujący okres wnioskowanego stypendium,
d) oświadczenie o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina o wystąpieniu okoliczności mogących mieć wpływ na wstrzymanie lub pozbawienie stypendium.

Wniosek o stypendium składa się do dnia 30 listopada roku poprzedzającego otrzymanie stypendium.
Wzór wniosku można znaleźć TU

Informacja pochodzi ze strony: bip.murowana-goslina.pl

Kontakt

Urząd Gminy Murowana Goślina
plac Powstańców Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goślina