Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne25
 • naukowe65
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Młodzi w Łodzi – stypendia ufundowane przez Infosys

organizator:

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 21.10.2011

Młodzi w Łodzi – stypendia ufundowane przez Infosys

IV Edycja programów stypendialnych Młodzi w Łodzi

W roku akademickim 2011/2012 swój udział w inicjatywie stypendialnej zadeklarowało 20 łódzkich firm. Stypendia dla najlepszych studentów wybranych kierunków sfinansują: Dalkia (4 stypendia), B/S/H/ (3 stypendia), Procter&Gamble (2 stypendia), Accenture (1 stypendium), Amcor (1 stypendium), BMS Poland (1 stypendium), Citi Handlowy (1 stypendium), Fabryka Biznesu (1 stypendium), Indesit Company Polska (1 stypendium), Infosys (1 stypendium), NT Group Systemy Informatyczne (1 stypendium), Obligo (1 stypendium), Polska Grupa Farmaceutyczna (1 stypendium), Rewon (1 stypendium) i Rossmann (1 stypendium).

Natomiast firmy: Barry Callebaut Manufacturing oraz Cardiff Services zapewnią zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim wybranej uczelni, a firmy Coca-Cola Hellenic, Ericpol oraz JTI ufundują dodatkowe lektoraty z języka angielskiego. Rekrutacja do programów stypendialnych poszczególnych Pracodawców będzie trwała do 28 października 2011 r., lub w przypadku programu stypendialnego firm  Procter&Gamble, Fabryka Biznesu i Infosys oraz lektoratów do 21 października 2011 r. Regulaminy programów stypendialnych oraz odpowiednie wnioski można pobrać na stronie www.mlodziwlodzi.pl.

Stypendia finansowane przez Pracodawców

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnym lektoracie z języka angielskiego.

W jaki sposób można otrzymać stypendium?

Wystarczy być studentem III, IV lub V roku studiów dziennych jednego z wybranych przez pracodawców kierunku, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0, spełniać ewentualnie inne wymagania określone przez Fundatora oraz przesłać w wersji elektronicznej wypełniony i kompletny wniosek, wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów na adres mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl bądź złożyć go w wersji papierowej w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, III piętro.

Gdzie można znaleźć regulaminy i wnioski poszczególnych programów stypendialnych?

Na stronie mlodziwlodzi.pl znajdziesz WYSZUKIWARKĘ STYPENDIÓW, dzięki której po wybraniu uczelni i kierunku na którym studiujesz dowiesz się jakie firmy fundują stypendia, akademiki bądź lektoraty dla studentów tego właśnie kierunku.

Do kiedy należy przesłać lub złożyć wniosek?

Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków jest 28 października 2011 r. Wyjątkiem są wnioski o stypendium fundowane przez firmy: Procter&Gamble, Fabryka Biznesu oraz Infosys, a także wnioski o udział w bezpłatnych lektoratach z języka angielskiego, gdzie terminem tym jest 21 października 2011 r.

W jaki sposób wybierani są stypendyści?

Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

Kiedy dowiesz się czy zostałeś stypendystą?

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl w dniu 4 listopada 2011 r.

Stypendia w ramach programu Młodzi w Łodzi na rok akademicki 2011/2012 zdecydowały się ufundować następujące firmy:

 • DALKIA ŁÓDŹ (4 stypendia)
 • B/S/H/ (3 stypendia)
 • PROCTER&GAMBLE (2 stypendia)
 • AMCOR (1 stypendium)
 • BMS POLAND (1stypendium)
 • CITI HANDLOWY (1 stypendium)
 • FABRYKA BIZNESU (1 stypendium)
 • INDESIT (1 stypendium)
 • INFOSYS (1 stypendium)
 • NT GROUP SYSTEMY INFORMATYCZNE (1 stypendium)
 • OBLIGO (1 stypendium)
 • POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA (1 stypendium)
 • REWON (1 stypendium)
 • ROSSMANN (1 stypendium)

Łącznie to aż 22 stypendia w kwocie od 600 do 800 zł miesięcznie!

Natomiast firmy: BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING oraz CARDIF SERVICES zapewnią zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim wybranej uczelni, a firmy ERICPOL, COCA-COLA HELLENIC oraz JTI ufundują dodatkowe lektoraty z języka angielskiego.

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl lub numer telefonu 42/ 638 59 28.

Stypendia fundowane przez firmę Infosys BPO Poland dla studentów Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetu Łódzkiego w ramach programu „Młodzi w Łodzi”

O Stypendium może się ubiegać Student co najmniej czwartego roku studiów jednolitych lub co najmniej pierwszego roku studiów drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej lub Uniwersytetu Łódzkiego, który:

 • studiuje na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Informatyka lub Matematyka na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej; Europeistyka lub Zarządzanie na Wydziale Organizacji i Zarządzania; Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w Centrum Kształcenia Międzynarodowego;
 • studiuje na Wydziale Filologicznym, kierunki i specjalności: Filologia Germańska, Filologia Romańska, Filologia Włoska, Filologia Hiszpańska lub Filologia Rosyjska.
 • uzyskał średnią z ocen za ostatnie dwa semestry 4,00 i więcej;
 • zaakceptował zasady przyznawania Stypendium określone w niniejszym regulaminie.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl lub w wersji drukowanej dostarczyć do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 113, 90-430 Łódź, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 października 2011 r.
Informacje pochodzą ze strony mlodziwlodzi.pl

Kontakt

Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 113
90-430 Łódź


mlodziwlodzi.pl