Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe61
 • inne12
 • sportowe12
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Młodzi w Łodzi 2020

organizator:

Urząd Miasta Łodzi

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.10.2020
termin rozstrzygnięcia: 12.11.2020

Młodzi w Łodzi 2020

Najlepsi studenci wybranych przez pracodawców kierunków łódzkich uczelni mogą ubiegać się o przyznanie jednego ze stypendiów fundowanych przez łódzkie firmy – Partnerów programu Młodzi w Łodzi. Studenci mogą też ubiegać się o zwrot kosztów zakwaterowania w domu studenckim bądź udział w bezpłatnych kursach językowych lub IT.

W tegorocznej edycji programu stypendialnego do zdobycia będzie:

 • 21 stypendiów
 • 5 akademików
 • kurs języka angielskiego
 • kurs języka rosyjskiego
 • kurs IT

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ STYPENDIUM?
Wystarczy być studentem jednego spośród wybranych przez pracodawców kierunków, mieć średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów powyżej 4.0 (a czasem nawet mniej), spełniać ewentualnie inne wymagania określone przez Fundatora w regulaminie oraz w okresie trwania naboru wniosków wypełnić i wysłać dostępny na stronie organizatora elektroniczny wniosek stypendialny.

Student może złożyć wnioski do wszystkich programów stypendialnych, w których spełnia kryteria, natomiast stypendium może otrzymać tylko jedno. W przypadku gdy student uzyska najwyższą notę w więcej niż jednym programie stypendialnym, do jego decyzji pozostaje, z którego programu stypendialnego chce otrzymywać stypendium.

Wniosek należy również wydrukować oraz wraz z załącznikami wymienionymi w regulaminach przyznawania stypendiów (zaświadczenie potwierdzające średnią ocen, kopie innych zaświadczeń, certyfikatów, referencji itp.) dostarczyć w wersji papierowej do Biura Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Politechniki 32 (należy wrzucić do skrzynki korespondencyjnej przy wejściu).

Średnia ocen przyjmowana na potrzeby programu stypendialnego Młodzi w Łodzi jest analogiczna do średniej ocen przyjmowanej w postępowaniu o udzielenie stypendium rektora na uczelni macierzystej (w przypadku pobytu na uczelniach zagranicznych również przyjmuje się średnią honorowaną przez uczelnię macierzystą). Wysokość średniej powinna być wyliczona za dwa ostatnio ukończone semestry studiów (jeśli były to różne kierunki, powinny być wskazane średnie z poszczególnych kierunków, a następnie wyciągnięta średnia arytmetyczna). Dokumentem potwierdzającym średnią jest zaświadczenie z dziekanatu bądź wydruk z systemu elektronicznego, o ile wskazuje średnią.

Aktywności dodatkowe, takie jak: staże, praktyki, szkolenia, kursy, projekty, działalność w organizacjach studenckich itp. student przedstawia za cały dotychczasowy tok studiów.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem przyjmowania wniosków będzie 30 października 2020 r. Najpóźniej do tego dnia do godziny 16.00 należy złożyć wersję papierową wniosku. Ale UWAGA zawsze sprawdzaj terminy w poszczególnych regulaminach, ponieważ w przypadku kilku Fundatorów termin składania wniosków jest krótszy.

W JAKI SPOSÓB WYBIERANI SĄ STYPENDYŚCI?
Komisje Stypendialne składające się z przedstawiciela Fundatora, Uczelni oraz programu Młodzi w Łodzi dokonują oceny wniosków przyznając punktację według skali określonej w poszczególnych regulaminach. Student z najwyższą liczbą punktów zostaje stypendystą danego pracodawcy.

KIEDY DOWIESZ SIĘ CZY ZOSTAŁEŚ STYPENDYSTĄ?
Lista Stypendystów zostanie opublikowana na stronie www.mlodziwlodzi.pl dnia 12 listopada 2020 r.

Ewentualne pytania czy wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Programu Młodzi w Łodzi.

Informacje pochodzą ze strony: mlodziwlodzi.pl

Innych stypendiów dla studentów szukajcie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta Łodzi
al. Politechniki 32
93-590 Łódź
tel. 42 638 59 39, 42 638 59 28
mlodziwlodzi@mlodziwlodzi.pl
mlodziwlodzi.pl