Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Młodzi twórcy – stypendia artystyczne w Białymstoku

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Młodzi twórcy – stypendia artystyczne w Białymstoku

Do 30 kwietnia wszyscy młodzi twórcy (do 35. roku życia) działający na terenia miasta Białegostoku, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać sie o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (w drugim półroczu 2013 r.).

Stypendia mogą zostać przyznane w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy
 • program stypednium i harmonogram pracy
 • uzasadnienie celowości przyznania stypendium (w tym związek z Białymstokiem)
 • informacje o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach
 • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium
 • informację o otrzymanych stypendiach w ciągu ostatnich 3 lat i o które ubiega się z innych źródeł

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dyplomu ukończenia szkoły lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki
 • dokumentację dotychczasowej działalnści (synteza 20 stron A4)
 • zdjęcie na papierze lub na nośniku elektronicznym
 • rekomendację podmiotu prowadząego działalność w zakresie kultury  lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego
 • wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie .doc.

Regulamin przyznawania stypendiów

Informacja pochodzi ze strony www.stypendia-bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Branickiego 9
15-950 Białystok
tel. 85 869 63 66

www.stypendia-bialystok.pl