Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe10
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Młodzi twórcy – stypendia artystyczne w Białymstoku

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Młodzi twórcy – stypendia artystyczne w Białymstoku

Do 30 kwietnia wszyscy młodzi twórcy (do 35. roku życia) działający na terenia miasta Białegostoku, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać sie o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (w drugim półroczu 2013 r.).

Stypendia mogą zostać przyznane w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy
 • program stypednium i harmonogram pracy
 • uzasadnienie celowości przyznania stypendium (w tym związek z Białymstokiem)
 • informacje o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach
 • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium
 • informację o otrzymanych stypendiach w ciągu ostatnich 3 lat i o które ubiega się z innych źródeł

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dyplomu ukończenia szkoły lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki
 • dokumentację dotychczasowej działalnści (synteza 20 stron A4)
 • zdjęcie na papierze lub na nośniku elektronicznym
 • rekomendację podmiotu prowadząego działalność w zakresie kultury  lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego
 • wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie .doc.

Regulamin przyznawania stypendiów

Informacja pochodzi ze strony www.stypendia-bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Branickiego 9
15-950 Białystok
tel. 85 869 63 66

www.stypendia-bialystok.pl