Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Młodzi twórcy – stypendia artystyczne w Białymstoku

organizator:

Urząd Miejski w Białymstoku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.04.2013

Młodzi twórcy – stypendia artystyczne w Białymstoku

Do 30 kwietnia wszyscy młodzi twórcy (do 35. roku życia) działający na terenia miasta Białegostoku, zajmujący się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, mogą ubiegać sie o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku (w drugim półroczu 2013 r.).

Stypendia mogą zostać przyznane w następujących dziedzinach: fotografia, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuka estradowa, sztuka filmowa, sztuki wizualne, taniec, teatr i upowszechnianie kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy
 • program stypednium i harmonogram pracy
 • uzasadnienie celowości przyznania stypendium (w tym związek z Białymstokiem)
 • informacje o dotychczasowej pracy artystycznej, naukowej, popularyzatorskiej, konserwatorskiej i osiągnięciach
 • wysokość wnioskowanej kwoty stypendium
 • informację o otrzymanych stypendiach w ciągu ostatnich 3 lat i o które ubiega się z innych źródeł

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dyplomu ukończenia szkoły lub zaświadczenie ze szkoły o roku nauki
 • dokumentację dotychczasowej działalnści (synteza 20 stron A4)
 • zdjęcie na papierze lub na nośniku elektronicznym
 • rekomendację podmiotu prowadząego działalność w zakresie kultury  lub znawcy w dziedzinie, w której składany jest wniosek, podpisaną przez rekomendującego
 • wniosek w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie .doc.

Regulamin przyznawania stypendiów

Informacja pochodzi ze strony www.stypendia-bialystok.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Białymstoku
ul. Branickiego 9
15-950 Białystok
tel. 85 869 63 66

www.stypendia-bialystok.pl