Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
 • sportowe15
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Młodzi On-Life – stypendia województwa lubuskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 30.09.2017

Młodzi On-Life – stypendia województwa lubuskiego

Macie wybitne osiągnięcia w nauce, realizujecie twórcze lub artystyczne pasje? Tylko do 30 września br. możecie się ubiegać o stypendia naukowe, twórcze i artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. – To część naszej polityki młodzieżowej, poprzez którą wspieramy młodych, uzdolnionych Lubuszan – przypomina marszałek Elżbieta Anna Polak. Zobacz, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy w ramach programu Młodzi On-Life.

Sięgnij po kasę!
Poprzez program stypendialny organizatorzy pomagają wybitnie uzdolnionej młodzieży realizować wyznaczone cele, rozwijać zainteresowania oraz pasje. Samorząd stwarza w ten sposób młodym ludziom odpowiednie warunki do dalszego kształcenia się i rozwoju, a także inspirujemy do podejmowania kolejnych zadań naukowych, twórczych i artystycznych. Stypendia są również formą promocji tych młodych Lubuszan, którzy realizując swoje aspiracje przyczyniają się do pomnażania dorobku intelektualnego regionu.

Wnioskodawcami mogą być szkoły ponadpodstawowe i artystyczne oraz stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury, a każdy z wnioskodawców może złożyć najwyżej 5 wniosków o przyznanie stypendium. Zgodnie z regulaminem, wnioski o przyznanie stypendium na rok szkolny 2017/2018 należy składać, w terminie do dnia 30 września 2017 r., na adres:
Departament Infrastruktury Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego oraz kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym; rekomendacje; opinie itp.

Regulamin przyznawania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych oraz wzór wniosku znajdują się do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.lubuskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Polityka Społeczna.”
www.bip.lubuskie.pl/418/88/Stypendia_naukowe_2C_tworcze_i_artystyczne/

Szczegółowych informacji udziela również Wydział Edukacji w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 / 45 65 410 bądź 68 / 45 65 588.

Stypendia zostaną przyznane już po raz czternasty. W ubiegłym roku Samorząd Województwa Lubuskiego wsparł 30 uzdolnionych Lubuszan. Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego pracuje nad specjalnym systemem stypendialnym dla studentów. Wszystko w ramach programu Młodzi On-Life.

 

Informacje pochodzą ze strony lubuskie.pl

Kontakt

Departament Infrastruktury Społecznej
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 45 65 410 lub 68 45 65 588

lubuskie.pl