Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci34
 • absolwenci18
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • socjalne10
 • inne5
 • sportowe20
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie7
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa6
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd38
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Młodzi kontra śląski rynek pracy

organizator:

.

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.12.1969

Młodzi kontra śląski rynek pracy

Warunki aplikacji

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 240 bezrobotnych osób poniżej 25 roku życia, opierająca się w głównej mierze o staże oraz możliwość założenia własnej działalności gospodarczej, w tym:

 • poprawa atrakcyjności młodzieży na śląskim rynku pracy, w wyniku wzmocnienia ich pewności i umiejętności poruszania się po nim:

– umiejętność sprzedania swojej osoby potencjalnemu pracodawcy,
– docenienie własnego potencjału oraz siły przebicia,
– nabycie umiejętności poprawnego tworzenia dokumentów (CV),
– znajomość Prawa Pracy – polityki zatrudnienia

 • Zmiana myślenia uczestników w stosunku do alternatywnych form zatrudnienia,
 • Promocja przedsiębiorczości wśród uczestników,
 • Umożliwienie nawiązania bezpośredniego kontaktu między uczestnikami a potencjalnym pracodawcą,
 • Określenie predyspozycji zawodowych uczestników.

Projekt skierowany jest do osób do 25 roku życia, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy).

Projekt obejmuje następujące bezpłatne formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe – Każdy z uczestników odbędzie spotkanie z doradcą zawodowym, które pozwoli określić jego predyspozycje zawodowe, a tym samym stworzy indywidualną ścieżkę kariery, którą Beneficjent będzie mógł wykorzystać w swojej przyszłości zawodowej.
 • Cykl szkoleń – Szkolenia będą się odbywały w siedzibie Izby. Każde z nich obejmie 5 modułów tematycznych:

– umiejętności miękkie: autoprezentacja, negocjacje,
– tworzenie dokumentów aplikacyjnych,
– techniki aktywnego poszukiwania pracy,
– zakładanie własnej działalności gospodarczej,
– prawo pracy.

Ponadto każdy z uczestników projektu odbędzie staż w wybranej firmie województwa śląskiego i otrzyma stypendium. Powyższe formy wsparcia stanowią integralną część projektu.

Projekt realizowany jest na terenie województwa śląskiego, w okresie od marca 2009r. do lutego 2011r. Obejmuje on 4 edycje, w ramach których realizowane będą przewidziane formy wsparcia.

Każdy z uczestników otrzymuje zaświadczenie o udziale w projekcie.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych specjalistów o najwyższych kwalifikacjach.


Informacje pochodzą ze strony www.mlodzikontra.pl

 

Biuro Projektu:
P. Monika Wnuk
tel.: (32) 351 11 99; (32) 781 49 97, 35 111 99/88
e-mail: mlodzi@rig.katowice.pl

Kontakt

.
.
.