Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mistrzowski Start – program stypendialny dla kandydatów na studia

organizator:

Uniwersytet SWPS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.07.2017

Mistrzowski Start – program stypendialny dla kandydatów na studia

Mistrzowski Start to program stypendialny, którego ideą jest wsparcie utalentowanych kandydatów na studia. Nasza uczelnia przygotowała łącznie 22 stypendia na wybrane kierunki w Warszawie i wszystkich siedzibach zamiejscowych.

O stypendium w programie Mistrzowski Start mogą walczyć najlepsi tegoroczni maturzyści zdający polską maturę oraz wszystkie osoby legitymujące się świadectwem dojrzałości (nowa polska matura zdawana po 2005 roku) zainteresowane studiami na Uniwersytecie SWPS. Aby wystartować w programie, kandydaci muszą przekroczyć odpowiedni próg punktów z matury.

WAŻNE TERMINY

15 lipca 2017 r.
— termin składania wniosku o stypendium oraz pozostałych dokumentów

11 sierpnia 2017 r.
— termin wyłonienia laureatów stypendiów

O Stypendium może ubiegać się każdy kandydat z obywatelstwem polskim, który spełnia kryteria zgodne z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS oraz uzyskał na etapie rekrutacji minimum 300 pkt kwalifikacyjnych.

Osoba starająca się o Stypendium powinna dopełnić następujących formalności:

 • wypełnić internetowy formularz rekrutacyjny na stronie www.swps.pl/rejestracja
 • dostarczyć do Biura Rekrutacji Uniwersytetu SWPS (w wybranym mieście) komplet dokumentów zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Uniwersytet SWPS,
 • złożyć wniosek o przyznanie Stypendium (załącznik nr 1 do Regulaminu),
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu ubiegania się o Stypendium oraz publikację danych osobowych w przypadku przyznania Stypendium (załącznik nr 2 do Regulaminu).

KRYTERIA OCENY

Wyłonienie stypendystów następuje na podstawie wyników ze świadectwa dojrzałości. Pod uwagę brane są najwyższe wyniki z trzech róznych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego, przeliczone na punkty kwalifikacyjne wg reguły:

 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym = 1 punkt kwalifikacyjny;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1,5 punktu kwalifikacyjnego;
 • 1% z egzaminu maturalnego na poziomie klas dwujęzycznych = 2 punkty kwalifikacyjne;
 • zapis „zwolniony” w części pisemnej egzaminu na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z najwyższym wynikiem.

Kierunki objęte Programem Mistrzowski Start:
– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
– Filologia angielska;
– Filologia angielska z rozszerzonym językiem chińskim;
– Filologia angielska z rozszerzonym językiem hiszpańskim;
– Filologia angielska z rozszerzonym językiem niemieckim;
– Filologia angielska z rozszerzonym językiem włoskim;
– Filologia szwedzka;
– Filologia norweska;
– Iberystyka;
– Italianistyka;
– Kultura współczesna;
– Prawo;
– Prawo w biznesie;
– Psychologia;
– School of ideas. Projektowanie innowacji;
– Studia azjatyckie: Chiny i Azja Wschodnia;
– Zarządzanie i przywódctwo;
– Dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
– Psychokryminalistyka.

Informacje pochodzą ze strony swps.pl

Kontakt

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa


swps.pl

Dokumenty

do pobrania