Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci29
 • absolwenci9
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne8
 • naukowe14
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mistrzowie Matematyki – Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

organizator:

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 11.10.2016

Mistrzowie Matematyki – Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do Programu Stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” dla studentów uzdolnionych matematycznie.

Stypendia przyznawane są studentom, którzy są mieszkańcami powiatu wieluńskiego za szczególne osiągnięcia matematyczne uzyskane z dwóch poprzednich lat poprzedzających akademicki, na który przyznaje się stypendium.

Osoba starająca się™ o stypendium z w/w programu powinna spełniać następują…ce kryteria:

 • jest stałym mieszkańcem powiatu wieluńskiego
 • studenci dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach:

szczególnie uzdolniony/a matematycznie:

– średnia ocena z matematyki za rok akademicki z dwóch poprzednich lat nie niższa 4,0 (jeżeli osoba jest studentem I roku będą brane oceny z poprzedniej szkoły).

Stypendium jest przyznawane na okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca), wysokość stypendium wynosi miesięcznie: 500 zł.

Zarząd Fundacji na wniosek Komisji Stypendialnej może przyznać stypendia jednorazowe.

Stypendium jest wypłacane na indywidualne konta stypendystów. Niezbędne dokumenty do ubiegania się™ o stypendium ( wniosek oraz oświadczenie o sytuacji materialnej kandydata), a także wszelkie informacje o programie można pobrać na stronie fundacji www.fundacja.wielun.pl, a także w Biurze Fundacji – pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń„, pokój 201.

Prawidłowo wypełnione wnioski wnioski należy składać od 12 września do 11 października 2016 r. do godziny 14:30 w siedzibie Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Informacje pochodzą ze strony: studenci/mistrzowie-matematyki

Kontakt

Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
pl. Kazimierza Wielkiego 2/201
98-300 Wieluń
tel. 43 843 79 32
biuro@fundacja.wielun.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

wniosek
regulamin