Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie93
 • studenci60
 • absolwenci8
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne44
 • naukowe109
 • socjalne25
 • inne17
 • sportowe43
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie31
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd83
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

organizator:

Wydział Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 10.10.2014

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs o przyznanie miejskich stypendiów artystycznych dla najbardziej uzdolnionych arystycznie uczniów i studentów zameldowanych na stałe w Sosnowcu.

Stypendia są wypłacane przez 9 miesięcy (dla studentów) lub 10 miesięcy (dla uczniów).
O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby pełnoletnie we własnych imieniu lub w przypadk osób niepełnoletnich ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje osobie, która:
– w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 25 roku życia:
– jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub jest studentem uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej
– jest wybitnie uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przyznajmniej w jednej z dziedzin:
a). muzyka
b). plastyka,
c). teatr
d). film
e). literatura
f). fotografia
g). architektura
h). wzornictwo przemysłowe
i). projektowanie i stylizacja ubioru
j). taniec
– jeżeli jest uczniem/studentem szkoły/uczelni artystycznej powinna posiadać wysokie oceny z przedmiotów artystycznych;
– jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim lub posiada inne osiągniecia w zakresie twórczości artystycznej, m.in. sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych;
– jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystosciach;
– jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej powinna uzyskać pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę grupę. Pozytywna opinia może zostać udzielona osobie, która w sposób szczególny wywiązuje się z obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy;
– jest aktywna artystycznie na terenie miasta Sosnowca.

Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Małachowskiego 2, pokój 33, tel 32 296 06 47 lub przesyłać dorgą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału) do dnia 10.10.2014 roku. Wszystkie strony wniosku należy wypełnić elektronicznie.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.um.sosnowiec.pl

Kontakt

Wydział Kultury i Sportu, Urząd Miejski w Sosnowcu
ul. Małachowskiego 2
41-200 Sosnowiec

tel. 32 296 06 47
www.bip.um.sosnowiec.pl