Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci58
 • absolwenci14
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni23
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • inne9
 • muzyczne6
 • naukowe60
 • socjalne14
 • sportowe17
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie4
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie13
 • podkarpackie6
 • podlaskie5
 • pomorskie7
 • śląskie4
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie3
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa3
 • firma9
 • instytucja rządowa4
 • samorząd58
 • inny2
Wróć do listy

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.10.2019

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca zaprasza do składania wniosków na stypendia artystyczne. Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane z budżetu Gminy Sosnowiec w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego od stycznia przez kolejnych dziewięć miesięcy w przypadku studentów oraz przez kolejnych dziesięć miesięcy w przypadku uczniów.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Stypendium przysługuje osobie, która:

 1. w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 25 roku życia;
 2. jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub jest studentem uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej;
 3. jest wybitnie uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
  a) muzyka,
  b) plastyka,
  c) teatr,
  d) film,
  e) literatura,
  f) fotografia,
  g) architektura,
  h) wzornictwo przemysłowe,
  i) projektowanie i stylizacja ubioru,
  j) taniec.
 4. jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, m.in. sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych lub jest autorem czy współautorem ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystościach;
 5. jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej powinna uzyskać pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę. Opinia taka może zostać udzielona osobie, która w sposób szczególny wywiązuje się z obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy;
 6. jeżeli jest uczniem/studentem szkoły/uczelni artystycznej powinna posiadać wysokie ponadprzeciętne) oceny z przedmiotów artystycznych;
 7. jest aktywna artystycznie na terenie miasta Sosnowca.

Wnioski o przyznanie Miejskich Stypendiów Artystycznych wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego  w Sosnowcu lub przesyłać na adres Wydziału do 30 października 2019 r. Dodatkowo wniosek należy przesłać również elektronicznie (word) na adres e-mail m.dabek@um.sosnowiec.pl lub wkp@um.sosnowiec.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do stypendium (katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, kserokopie dyplomów itp.). Należy przedstawić osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego/ akademickiego.
 • opinię jednej z następujących osób: rektora, prorektora, dziekana lub wykładowcy wyższej uczelni artystycznej,
  dyrektora szkoły artystycznej, nauczyciela, dyrektora miejskiej instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej;
 • aktualne zaświadczenie o byciu uczniem lub studentem, wystawione przez szkołę lub uczelnię, do której uczęszcza kandydat do stypendium.

Informacje na temat konkursu o przyznanie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 tel. 296-06-47, 296-07-41.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.um.sosnowiec.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel. 296 06 47
m.dabek@um.sosnowiec.pl
www.bip.um.sosnowiec.pl