Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie47
 • studenci29
 • absolwenci13
 • doktoranci12
 • naukowcy5
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • naukowe71
 • inne6
 • sportowe25
 • artystyczne33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie6
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa6
 • samorząd42
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

organizator:

Urząd Miejski w Sosnowcu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.10.2019

Miejskie Stypendia Artystyczne w Sosnowcu

Prezydent Miasta Sosnowca zaprasza do składania wniosków na stypendia artystyczne. Przedmiotem konkursu są stypendia przyznawane z budżetu Gminy Sosnowiec w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, wypłacanego od stycznia przez kolejnych dziewięć miesięcy w przypadku studentów oraz przez kolejnych dziesięć miesięcy w przypadku uczniów.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby pełnoletnie we własnym imieniu lub w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Stypendium przysługuje osobie, która:

 1. w momencie składania wniosku o stypendium nie ukończyła 25 roku życia;
 2. jest uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej lub jest studentem uczelni wyższej publicznej lub niepublicznej;
 3. jest wybitnie uzdolniona i realizuje swoje zainteresowania przynajmniej w jednej z wymienionych dziedzin sztuki:
  a) muzyka,
  b) plastyka,
  c) teatr,
  d) film,
  e) literatura,
  f) fotografia,
  g) architektura,
  h) wzornictwo przemysłowe,
  i) projektowanie i stylizacja ubioru,
  j) taniec.
 4. jest laureatem lub finalistą artystycznego konkursu, olimpiady, turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim lub posiada inne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, m.in. sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, przeglądach, festiwalach, warsztatach artystycznych lub jest autorem czy współautorem ważnego wydarzenia artystycznego bądź reprezentuje miasto, województwo, kraj na wszelkiego rodzaju uroczystościach;
 5. jeżeli jest uczestnikiem zespołu, orkiestry, grupy artystycznej powinna uzyskać pozytywną opinię osoby prowadzącej dany zespół, orkiestrę, grupę. Opinia taka może zostać udzielona osobie, która w sposób szczególny wywiązuje się z obowiązków wynikających z przynależności do danego zespołu, orkiestry, grupy;
 6. jeżeli jest uczniem/studentem szkoły/uczelni artystycznej powinna posiadać wysokie ponadprzeciętne) oceny z przedmiotów artystycznych;
 7. jest aktywna artystycznie na terenie miasta Sosnowca.

Wnioski o przyznanie Miejskich Stypendiów Artystycznych wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego  w Sosnowcu lub przesyłać na adres Wydziału do 30 października 2019 r. Dodatkowo wniosek należy przesłać również elektronicznie (word) na adres e-mail m.dabek@um.sosnowiec.pl lub wkp@um.sosnowiec.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające najistotniejsze osiągnięcia kandydata do stypendium (katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, kserokopie artykułów, płyty CD/DVD z nagranymi koncertami, występami, kserokopie dyplomów itp.). Należy przedstawić osiągnięcia z ostatniego roku szkolnego/ akademickiego.
 • opinię jednej z następujących osób: rektora, prorektora, dziekana lub wykładowcy wyższej uczelni artystycznej,
  dyrektora szkoły artystycznej, nauczyciela, dyrektora miejskiej instytucji kultury, opiekuna grupy artystycznej;
 • aktualne zaświadczenie o byciu uczniem lub studentem, wystawione przez szkołę lub uczelnię, do której uczęszcza kandydat do stypendium.

Informacje na temat konkursu o przyznanie stypendiów można uzyskać w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 tel. 296-06-47, 296-07-41.

Informacje pochodzą ze strony www.bip.um.sosnowiec.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Sosnowcu
al. Zwycięstwa 20
41-200 Sosnowiec
tel. 296 06 47
m.dabek@um.sosnowiec.pl
www.bip.um.sosnowiec.pl