Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne19
 • socjalne9
 • naukowe31
 • inne3
 • sportowe8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma7
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Miejski Program stypendialny dla studentów z Torunia

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2015

Miejski Program stypendialny dla studentów z Torunia

O stypendium na pierwszym roku mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki: nabyli prawa studenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż 4,5; posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu; mieszkają na terenie miasta Torunia. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium dla studenta pierwszego roku może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.
O stypendium na wyższych latach mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki: są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,7 potwierdzoną przez uczelnię; nie powtarzają roku; studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż
w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki; mieszkają na terenie miasta Torunia.
Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami, w formie określonej w uchwałach nr 877/14 i 878/14 Rady Miasta Torunia, należy złożyć w terminie do 15 października 2015 r., do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.
Uchwała i wniosek:
dla studentów pierwszego roku: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=123401
dla studentów kontynuujących naukę: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=123402
Informacje pochodzą ze strony www.torun.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39
Toruń


www.torun.pl