Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • inne15
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejski Program stypendialny dla studentów z Torunia

organizator:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2015

Miejski Program stypendialny dla studentów z Torunia

O stypendium na pierwszym roku mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki: nabyli prawa studenta uczelni wyższej mającej siedzibę w Toruniu i podejmują po raz pierwszy naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; ukończyli szkołę ponadgimnazjalną nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą rozpoczęcia studiów; uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej średnią ocen nie niższą niż 4,5; posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej zwalniający z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu; mieszkają na terenie miasta Torunia. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium przysługuje laureatom zajmującym I, II i III miejsca w finale olimpiady, w dalszej kolejności kandydatom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie kończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Stypendium dla studenta pierwszego roku może być przyznane danej osobie tylko jeden raz.
O stypendium na wyższych latach mogą ubiegać się kandydaci spełniający łącznie poniższe warunki: są studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych zlokalizowanych na terenie miasta Torunia; zaliczyli co najmniej pierwszy rok studiów oraz każdy następny w terminie przewidzianym regulaminem uczelni; uzyskali w ostatnim roku studiów średnią ocen nie niższą niż 4,7 potwierdzoną przez uczelnię; nie powtarzają roku; studia drugiego stopnia podjęli nie później, niż
w okresie 12 miesięcy od daty zaliczenia studiów pierwszego stopnia; w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzili działalność naukową lub artystyczną mogącą wnieść znaczący wkład w rozwój nauki lub sztuki; mieszkają na terenie miasta Torunia.
Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami, w formie określonej w uchwałach nr 877/14 i 878/14 Rady Miasta Torunia, należy złożyć w terminie do 15 października 2015 r., do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Fałata 39.
Uchwała i wniosek:
dla studentów pierwszego roku: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=123401
dla studentów kontynuujących naukę: http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=123402
Informacje pochodzą ze strony www.torun.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia
ul. Fałata 39
Toruń


www.torun.pl