Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne9
 • sportowe24
 • naukowe80
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

organizator:

Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.10.2012

Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów

Stypendium naukowe może być przyznane, studentowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
1). jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych,
2). w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadzi działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
3). w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia,
4). w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,7,
5). nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium naukowe może być przyznane, doktorantowi zamieszkałemu na terenie Gminy Lublin, który spełnia łącznie poniższe kryteria:
1). jest uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich,
2). w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność naukową lub artystyczną mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i regionu lub wnieść znaczący wkład w rozwój nauki,
3). w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył, co najmniej pierwszy rok studiów III stopnia,
4). w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,9 oraz ma otwarty przewód doktorski,
5). nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Stypendium może być przyznane jednej osobie:
– jeden raz w ciągu studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich),
– jeden raz w ciągu studiów doktoranckich.

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2012/2013 będą przyjmowane w terminie od 1 do 31 października 2012 r. w sekretariacie Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, pod numerem tel. 81 466 39 82.

Informacje pochodzą ze strony bip.lublin.eu

Kontakt

Urząd Miasta Lublin, Wydział Oświaty i Wychowania
ul. Narutowicza 37/39
Lublin


bip.lublin.eu