Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci30
 • absolwenci11
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe16
 • socjalne4
 • artystyczne10
 • naukowe14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie2
 • opolskie2
 • podkarpackie2
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd25
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce 2023

organizator:

Urząd Miasta Kielce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
międzynarodowe, ogólnopolskie, świętokrzyskie
termin składania wniosków: 20.10.2023

Międzynarodowy Program Stypendialny Miasta Kielce 2023

2 października br. rozpoczyna się nabór wniosków o stypendia w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce. Wsparcie finansowe może otrzymać 100 osób.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach Międzynarodowego Programu Stypendialnego Miasta Kielce.

Program jest skierowany do wszystkich maturzystów z najwyższą średnią, którzy zdecydowali się kontynuować naukę na jednej z uczelni wyższych w Kielcach, pochodzących zarówno z Kielc, jak i innych miast – również z zagranicy.

W roku akademickim 2023/2024 wnioski o przyznanie stypendium należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 12 w terminie od 2 do 20 października 2023 r.

Prawo do składania wniosku o przyznanie stypendium przysługuje studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 1.  posiada status studenta pierwszego roku uczelni mającej siedzibę w mieście Kielce,
 2. uzyskał z egzaminu maturalnego wynik przynajmniej 75% liczony jako średnia z 2 wybranych przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym lub uzyskał tytuł finalisty lub laureata turnieju lub olimpiady tematycznej związanej z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty albo tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem maturalnym albo części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Do wniosku należy przedłożyć:

 1.  zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta I roku studiów stacjonarnych na uczelni w Kielcach,
 2. kserokopię świadectwa maturalnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę – studenta,
 3. uwierzytelnione tłumaczenie świadectwa maturalnego w przypadku świadectw wydanych w innym języku niż polski,
 4. oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
 5. kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających uzyskanie nagród, odznaczeń i wyróżnień w poszczególnych dziedzinach aktywności studenta lub monografię wykonaną przez wnioskodawcę z opisem działań i osiągnięć z zakresu szeroko pojętej działalności artystycznej, społecznej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i wolontariatu.

Programem może zostać objętych maksymalnie 100 osób. Miesięczna kwota stypendium wynosi 500 zł. W ubiegłym roku do Urzędu Miasta Kielce wpłynęło 81 wniosków o przyznanie stypendiów. Wsparcie finansowe otrzymało 76 osób.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pok. nr 10 oraz 504 nr tel. 36-76-635, 36-76-637 oraz na stronie Urzędu Miasta Kielce w zakładce Dla Studenta.

Informacje pochodzą ze strony: um.kielce.pl

W naszych bazach znajdziecie inne stypendia dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce
ul. Strycharska 6
25-659 Kielce
tel. 36 76 635, 36 76 637
boi@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl