Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

organizator:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.07.2016
wartość stypendium: 3800 zł

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Od 13 czerwca trwa II edycja projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2016/2017. 

Rejestracja wniosku oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym będzie trwała do 1 lipca 2016 roku. Wygenerowane z systemu wersje papierowe dokumentów muszą zostać dostarczone do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu).

ADRES:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

O stypendium w ramach projektu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali promocję do następnej klasy;
 • w roku szkolnym 2016/2017 są uczniami, co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanej na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 •  nie ukończą 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2017;
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2015/2016 na poziomie nie niższym niż 4,66.

oraz fakultatywnie warunki:

 •  w roku szkolnym 2015/2016 są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów, których tematyka jest zgodna z zakładanym na rok szkolny 2016/2017 Kierunkiem rozwoju zawodowego ucznia;
 •  w roku szkolnym 2015/2016 są laureatami lub finalistami innych konkursów dotyczących rozwoju zawodowego ucznia o zasięgu, co najmniej powiatowym;
 • uczeń  pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. wychowującej troje lub więcej dzieci.

W ramach projektu planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Otrzymane wsparcie uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.).

Informacje pochodzą ze strony: www.oeiizk.waw.pl

LINKI:
System rejestracji do programu

Kontakt

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ul. Breachta 3
03-472 Warszawa
tel. 22 59 79 441
robert.kasprzak@mazovia.pl
www.oeiizk.waw.pl

Dokumenty

do pobrania