Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie33
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

organizator:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.07.2016
wartość stypendium: 3800 zł

„Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”

Od 13 czerwca trwa II edycja projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2016/2017. 

Rejestracja wniosku oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym będzie trwała do 1 lipca 2016 roku. Wygenerowane z systemu wersje papierowe dokumentów muszą zostać dostarczone do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca br. (decyduje data wpływu).

ADRES:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

O stypendium w ramach projektu stypendialnego mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali promocję do następnej klasy;
 • w roku szkolnym 2016/2017 są uczniami, co najmniej 2 klasy szkoły zawodowej (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) zlokalizowanej na obszarze Województwa Mazowieckiego;
 •  nie ukończą 24 roku życia do dnia 30 czerwca 2017;
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych (z wyłączeniem praktyk zawodowych) obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2015/2016 na poziomie nie niższym niż 4,66.

oraz fakultatywnie warunki:

 •  w roku szkolnym 2015/2016 są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów, których tematyka jest zgodna z zakładanym na rok szkolny 2016/2017 Kierunkiem rozwoju zawodowego ucznia;
 •  w roku szkolnym 2015/2016 są laureatami lub finalistami innych konkursów dotyczących rozwoju zawodowego ucznia o zasięgu, co najmniej powiatowym;
 • uczeń  pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. wychowującej troje lub więcej dzieci.

W ramach projektu planuje się przyznanie 480 stypendiów. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.

Otrzymane wsparcie uczniowie będą mogli przeznaczyć m.in. na zakup literatury fachowej, udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach, a także na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu (komputery, oprogramowanie, aparat fotograficzny, kamera itp.).

Informacje pochodzą ze strony: www.oeiizk.waw.pl

LINKI:
System rejestracji do programu

Kontakt

Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ul. Breachta 3
03-472 Warszawa
tel. 22 59 79 441
robert.kasprzak@mazovia.pl
www.oeiizk.waw.pl

Dokumenty

do pobrania