Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci77
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne13
 • sportowe26
 • naukowe94
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie39
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd73
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, mazowieckie
termin składania wniosków: 08.10.2023

Mazowsze – stypendia dla studentów na kierunku lekarskim

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego w roku akademickim 2023/2024. Termin składania dokumentów upływa 8 października 2023 r.

Oferta skierowana jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Najważniejsze zasady:

Regulamin programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim wraz z załącznikami został przyjęty uchwałą nr 138/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 11 lipca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8529 i 9024).
Zgodnie z § 4 Regulaminu programu stypendialnego w roku akademickim 2023/2024 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, Zarząd Województwa Mazowieckiego, 22 sierpnia 2023 r., podjął uchwałę nr 1404/429/23 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2023/2024.
W ogłoszeniu wskazano m.in. termin składania wniosków oraz listę specjalizacji deficytowych.
Nabór wniosków skierowany jest do osób kształcących się na studiach wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Stypendium przyznawane jest studentom z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów, na podstawie prawidłowo złożonego wniosku, w ramach środków finansowych zagwarantowanych na ten cel w budżecie Województwa Mazowieckiego, przy czym w przypadku równej średniej ocen decyduje kolejność wpływu wniosku.
Nabór wniosków trwać będzie do 8 października 2023 r.
Wysokość stypendium uzależniona jest od wyboru podmiotu leczniczego ze względu na miejsce położenia i wypłacana w kwocie:

 • 2 500 zł brutto miesięcznie (łącznie 22 500 zł brutto rocznie) – w przypadku, gdy stypendysta zobowiązał się do odpracowania stypendium w wojewódzkim podmiocie leczniczym położonym w regionie warszawskim stołecznym;
 • 3 000 zł brutto miesięcznie (łącznie 27 000 zł brutto rocznie) – w przypadku, gdy stypendysta zobowiązał się do odpracowania stypendium wyłącznie w wojewódzkich podmiotach leczniczych położonych poza regionem warszawskim stołecznym.

Student ubiegający się o stypendium powinien spełniać łącznie następujące kryteria:

 • być studentem V lub VI roku studiów kształcącym się na kierunku lekarskim;
 • nie powinien powtarzać roku, na który złożono wniosek;
 • uzyskać średnią ocen z egzaminów za poprzedni rok studiów nie mniejszą niż 4,0;
 • nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku oraz w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • powinien zobowiązać się po zakończeniu stażu podyplomowego do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej oraz zobowiązać się do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Sporządzony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać:

 • w formie elektronicznej i podpisany elektronicznie, albo
 • w formie papierowej, podpisany i przekazany w formie skanu pocztą elektroniczną na adres stypendiadlamedykow@mazovia.pl .
  Szczegółowe informacje dotyczące stypendium dla studentów kierunku lekarskiego można uzyskać pod nr tel. 22 59 79 937 oraz 22 59 79 935 lub adresem e-mail: stypendiadlamedykow@mazovia.pl .

Informacje pochodzą ze strony: www.mazovia.pl

Inne stypendia dla studentów dostępne są w bazie stypendialnej MojeStypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
tel. 22 59 79 937, 22 59 79 935
stypendiadlamedykow@mazovia.pl
https://www.mazovia.pl/