Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie26
 • studenci43
 • absolwenci24
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • naukowe37
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe8
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd28
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mazowieckie stypendia dla zdolnych uczniów

organizator:

Sejmik Województwa Mazowieckiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.06.2016

Mazowieckie stypendia dla zdolnych uczniów

Już 13 czerwca bieżącego roku rozpoczynamy II edycję projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2016/2017.
Rejestracja wniosku oraz niezbędnych dokumentów na dedykowanym systemie internetowym trwa od 13 do 30 czerwca 2016 roku. Wygenerowane z systemu wersje papierowe dokumentów muszą zostać przesłane do Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 15 lipca 2016 roku. (decyduje data wpływu).

ADRES:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

Stypendia przeznaczone są dla uczniów uzyskujących bardzo dobre i wybitne wyniki w nauce. Dokładne wymagania względem średniej i wyników z egzaminów zawarte są w regulaminie.
W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie 641 stypendiów, przy czym 65 procent stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie nie mniej niż 3800 zł. W przypadku ucznia niepełnosprawnego kwota będzie wyższa o około 200 zł.
Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym.
Uczniów do projektu mogą rejestrować nauczyciele.

Jak wziąć udział w programie:
• Założyć konto (wybrać opcję – nauczyciel)
• Wypełnić wniosek – 6 etapów rejestracji wniosku i zapisać w systemie
• Dane wpisane do wniosku automatycznie zapisują się w innych dokumentach
• Wydrukować wniosek, oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych oraz 3 egzemplarze umowy stypendialnej
• W przypadku, gdy uczeń jest z rodziny wielodzietnej lub niepełnej należy też wydrukować oświadczenie o statusie rodziny wielodzietnej/ niepełnej (system wygeneruje te oświadczenia)
• Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, zatwierdza dniosek pod względem formalnym oraz rekomenduje ucznia do uczestnictwa w programie stypendialnym
• Szkoła przekazuje:

 1. Wniosek podpisany przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia małoletniego i dyrektora szkoły;
 2. Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych – podpisane przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia małoletniego;
 3. Oświadczenie o wielodzietności, jeśli taka sytuacja ma miejsce – podpisane przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia małoletniego;
 4. Oświadczenie o statusie rodziny niepełnej, jeśli taka sytuacja ma miejsce – podpisane przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia małoletniego;
 5. Potwierdzone za zgodność z oryginałem orzeczenie o niepełnosprawności ucznia, jeśli taka sytuacja ma miejsce;
 6. 3 egzemplarze umowy stypendialnej podpisane przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia małoletniego;
 7. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia naukowe;

Informacje pochodzą ze strony: www.oeiizk.waw.pl

LINKI:
Dokumenty niezbędne w II edycji programu
Rejestracja

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa
tel.: (22) 59 79 449
darek@oeiizk.waw.pl
www.mazovia.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

Regulamin