Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci34
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy10
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne17
 • sportowe8
 • naukowe35
 • socjalne8
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie33
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów

organizator:

Wydział ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowsk

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2015

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.
W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie nie więcej niż 640 stypendiów, przy czym nie mniej niż 65% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich, nie więcej niż 35% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach miejskich. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2015/2016 wyniesie nie mniej niż 3 800 zł (nie mniej niż 380 zł/ miesięcznie).
Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, na zakup pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu (biurko, fotel biurowy, lampka), materiałów papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp).
Resjetracja wniosków trwa od 22 października 2015 r. do 30 października 2015 r.

Dokumenty do pobrania: tutaj.
Informacje pochodzą ze strony www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Wydział ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowsk
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa

tel. 22 59 79 449, 22 59 79 442, 22 59 79 429
www.oeiizk.waw.pl