Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów

organizator:

Wydział ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowsk

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.10.2015

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X- Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne.
Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.
Szczegółowe warunki udziału w projekcie oraz procedurę rekrutacyjną określa uchwalony przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów.
W ramach Programu stypendialnego planuje się przyznanie nie więcej niż 640 stypendiów, przy czym nie mniej niż 65% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach wiejskich, nie więcej niż 35% stypendystów stanowić będą uczniowie mieszkający na obszarach miejskich. Łączna kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty w roku szkolnym 2015/2016 wyniesie nie mniej niż 3 800 zł (nie mniej niż 380 zł/ miesięcznie).
Stypendium może być wydatkowane przez stypendystę wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem edukacyjnym poprzez realizację Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (m.in. na zakup literatury fachowej, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, na zakup pomocy dydaktycznych, podstawowego wyposażenia miejsca nauki w domu (biurko, fotel biurowy, lampka), materiałów papierniczych, opłacenie korzystania z Internetu itp).
Resjetracja wniosków trwa od 22 października 2015 r. do 30 października 2015 r.

Dokumenty do pobrania: tutaj.
Informacje pochodzą ze strony www.oeiizk.waw.pl

Kontakt

Wydział ds. Programów Stypendialnych Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowsk
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa

tel. 22 59 79 449, 22 59 79 442, 22 59 79 429
www.oeiizk.waw.pl