Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Mam pasję powyżej średniej

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.09.2015

Mam pasję powyżej średniej

Najzdolniejsi uczniowie z Płocka i powiatu płockiego mogą starać się o stypendium Fundacji ORLEN – DAR SERCA. To już VII edycja program „MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ”, która rusza z początkiem nowego roku szkolnego. Tegorocznych stypendystów Fundacji poznamy w listopadzie.

W dotychczas zrealizowanych sześciu edycjach programu Fundacja ORLEN Dar Serca wsparła finansowo edukację ponad 880 uczniów z Płocka i powiatu płockiego. Na wypłatę stypendiów Fundacja przeznaczyła ponad 2,2 mln zł. Projekt stypendialny dla mieszkańców miasta i powiatu jest kolejnym elementem realizowanego przez Koncern programu ORLEN DLA PŁOCKA.

O stypendia ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie Płocka i powiatu płockiego, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat w przypadku trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej lub 20 lat w przypadku nauki w technikum. Warunkiem koniecznym do złożenia aplikacji jest osiągnięcie na świadectwie szkolnym za rok 2014/ 2015 średniej na poziomie minimum 4,3. Na dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków mogą liczyć także uczniowie posiadający udokumentowane sukcesy i osiągnięcia naukowe oraz pozanaukowe, np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, czy też aktywności artystycznej lub sportowej. Punktowane będzie także zaangażowanie w projekty społeczne. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów gimnazjów 200 zł.

Formularze aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Fundacji www.orlendarserca.pl w zakładce „Nasza działalność” / „Program stypendialny”. Aplikacje on-line składać można do 29 września, natomiast do 30 września na adres Fundacji należy przesłać wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
Chemików 7
09-411 Płock
22 778 08 99
fundacja@orlen.pl
www.orlendarserca.pl