Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mam pasję powyżej średniej

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.09.2015

Mam pasję powyżej średniej

Najzdolniejsi uczniowie z Płocka i powiatu płockiego mogą starać się o stypendium Fundacji ORLEN – DAR SERCA. To już VII edycja program „MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ”, która rusza z początkiem nowego roku szkolnego. Tegorocznych stypendystów Fundacji poznamy w listopadzie.

W dotychczas zrealizowanych sześciu edycjach programu Fundacja ORLEN Dar Serca wsparła finansowo edukację ponad 880 uczniów z Płocka i powiatu płockiego. Na wypłatę stypendiów Fundacja przeznaczyła ponad 2,2 mln zł. Projekt stypendialny dla mieszkańców miasta i powiatu jest kolejnym elementem realizowanego przez Koncern programu ORLEN DLA PŁOCKA.

O stypendia ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie Płocka i powiatu płockiego, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat w przypadku trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej lub 20 lat w przypadku nauki w technikum. Warunkiem koniecznym do złożenia aplikacji jest osiągnięcie na świadectwie szkolnym za rok 2014/ 2015 średniej na poziomie minimum 4,3. Na dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków mogą liczyć także uczniowie posiadający udokumentowane sukcesy i osiągnięcia naukowe oraz pozanaukowe, np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, czy też aktywności artystycznej lub sportowej. Punktowane będzie także zaangażowanie w projekty społeczne. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów gimnazjów 200 zł.

Formularze aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Fundacji www.orlendarserca.pl w zakładce „Nasza działalność” / „Program stypendialny”. Aplikacje on-line składać można do 29 września, natomiast do 30 września na adres Fundacji należy przesłać wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
Chemików 7
09-411 Płock
22 778 08 99
fundacja@orlen.pl
www.orlendarserca.pl