Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
 • naukowe92
 • inne16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Mam pasję powyżej średniej

organizator:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 01.09.2015

Mam pasję powyżej średniej

Najzdolniejsi uczniowie z Płocka i powiatu płockiego mogą starać się o stypendium Fundacji ORLEN – DAR SERCA. To już VII edycja program „MAM PASJĘ POWYŻEJ ŚREDNIEJ”, która rusza z początkiem nowego roku szkolnego. Tegorocznych stypendystów Fundacji poznamy w listopadzie.

W dotychczas zrealizowanych sześciu edycjach programu Fundacja ORLEN Dar Serca wsparła finansowo edukację ponad 880 uczniów z Płocka i powiatu płockiego. Na wypłatę stypendiów Fundacja przeznaczyła ponad 2,2 mln zł. Projekt stypendialny dla mieszkańców miasta i powiatu jest kolejnym elementem realizowanego przez Koncern programu ORLEN DLA PŁOCKA.

O stypendia ubiegać się mogą uczniowie zamieszkali na terenie Płocka i powiatu płockiego, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat w przypadku trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej lub 20 lat w przypadku nauki w technikum. Warunkiem koniecznym do złożenia aplikacji jest osiągnięcie na świadectwie szkolnym za rok 2014/ 2015 średniej na poziomie minimum 4,3. Na dodatkowe punkty w procesie oceny wniosków mogą liczyć także uczniowie posiadający udokumentowane sukcesy i osiągnięcia naukowe oraz pozanaukowe, np. w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, czy też aktywności artystycznej lub sportowej. Punktowane będzie także zaangażowanie w projekty społeczne. Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów gimnazjów 200 zł.

Formularze aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie Fundacji www.orlendarserca.pl w zakładce „Nasza działalność” / „Program stypendialny”. Aplikacje on-line składać można do 29 września, natomiast do 30 września na adres Fundacji należy przesłać wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Kontakt

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
Chemików 7
09-411 Płock
22 778 08 99
fundacja@orlen.pl
www.orlendarserca.pl