Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
 • artystyczne23
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie13
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 27.10.2023

Małopolskie Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków informuje o naborze wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2023/2024 w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanym ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe zasady wsparcia określa: Regulamin Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji

UWAGA!!

 1. Jeżeli Wnioskodawca stara się o więcej niż jeden rodzaj stypendium to na każde z nich należy złożyć OSOBNY wniosek (ilość wniosków=ilość stypendium). Wówczas wypełnione wnioski należy przesłać w JEDNEJ kopercie. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. spięte lub zszyte.
 2. Jeżeli Wnioskodawca chce złożyć wniosek o przyznanie stypendium dla więcej niż jednego Ucznia (Dziecka) – powinien wypełnione wnioski przesłać w JEDNEJ KOPERCIE. Każdy jednak wniosek powinien stanowić odrębną, zwartą całość tzn. kartki powinny być trwale połączone np. spięte lub zszyte.

Należy złożyć W JEDNEJ KOPERCIE WSZYSTKIE WNIOSKI z jednego adresu zamieszkania Ucznia/Uczniów, Studenta/Studentów ubiegających się o stypendium.

W ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego w roku szkolnym/akademickim 2023/2024 r. będą przyznawane stypendia dla:

UCZNIÓW: klas 5-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych wszystkich typów (techników, liceów, szkół branżowych) i STUDENTÓW PIERWSZEGO ROKU

 • za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 •  za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
 •  za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych,
 •  za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

STUDENTÓW LAT WYŻSZYCH

 •  za szczególne osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej,
 • za szczególne osiągnięcia w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,
 •  za szczególne osiągnięcia artystyczne,
  za szczególne osiągnięcia sportowe.

Do niniejszego naboru zastosowanie znajdują również:

 •  wykaz przedmiotów obowiązkowych, dla których została określona podstawa
  programowa kształcenia ogólnego z uwzględnieniem religii/etyki,
 • wykaz przedmiotów humanistycznych,
 • wykaz przedmiotów ścisłych,
 • wykaz dyscyplin sportowych,
 • klauzula informacyjna RODO,
 • umowa stypendialna.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 28 września do 27 października 2023 r.

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

 • pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2023/2024.
  O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.
 • osobiście – na dziennikach podawczych urzędu, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2023/2024 w:
  – Krakowie, siedziba UMWM przy ul. Racławickiej 56 – Dziennik Podawczy, budynek „B”,
  – Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,
  – Tarnowie, przy al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,
  – Agendach Zamiejscowych UMWM w: Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej, Zakopanem.

Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na podstronie internetowej Województwa Małopolskiego. Wszelkie informacje w sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium są udzielane przez pracowników Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:
Zespół ds. Stypendiów:

Kraków
Dariusz Baranowski – Kierownik, tel. 12 61 60 742,
Barbara Kaczyńska – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 721,
Wojciech Kucharski – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 728,
Mariusz Szmitke – Inspektor, tel. 12 61 60 738,
Monika Zatorska – Inspektor, tel. 12 61 60 759,
Joanna Piwowarczyk – Podinspektor, tel. 12 61 60 729,
Aleksandra Warpacha – Referent, tel. 12 61 60 761.
Nowy Sącz
Piotr Grześków – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 975,
Łukasz Martyka – Inspektor, tel. 12 61 60 973.
Tarnów
Agnieszka Borzęcka – Starszy Inspektor, tel. 12 61 60 166,
Dariusz Niedojadło – Inspektor, tel. 12 61 60 165.

Sekretariat Departamentu EK, tel. 12 61 60 700
e-mail: sekretariat.ek@umwm.malopolska.pl

Informacje  ze strony: malopolska.pl

Studenci i uczniowie mogą też znaleźć inne stypendia w bazie mojestypendium.pl.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. 12 61 60 721
urzad@umwm.malopolska.pl
www.malopolska.pl