Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 03.04.2020

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny

Regionalny Program Stypendialny to przedsięwzięcie mające na celu docenienie potencjału uczniów oraz studentów szczególnie uzdolnionych we wszystkich obszarach edukacyjnych, a także wyrównywanie szans edukacyjnych.

Program  Województwa Małopolskiego realizowany jest za pomocą dwóch działań:

I. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2019/2020.

W dniach od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie kształcenia ogólnego w obszarze przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Stypendia są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i będą wypłacane w projekcie pozakonkursowym pn. Regionalny Program Stypendialny, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Szczegółowe informacje, w tym formularze niezbędne do ubiegania się o ww. stypendium, dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

II. Stypendia dla uczniów oraz studentów za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe na rok szkolny 2019/2020.

W dniach od 5 marca do 3 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla:

1. uczniów pobierających naukę na terenie Województwa Małopolskiego bez względu na miejsce zamieszkania:

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
 • stypendium losowe.

2. studentów mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
 • stypendium losowe.

Stypendia są finansowane ze środków własnych Województwa Małopolskiego. Szczegółowe informacje, w tym formularze niezbędne do ubiegania się o ww. stypendiów, dostępne są na stronie internetowej organizatora.

Informacje pochodzą ze strony: mcdn.edu.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

urzad@umwm.pl
www.malopolska.pl