Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne8
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny 2021

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 08.01.2021

Małopolska: Regionalny Program Stypendialny 2021

Rozpoczęła się kolejna edycja Regionalnego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów.

W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2020/2021 można składać wnioski o stypendia z:

 1. Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości.

Celem tego projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w projekcie pozakonkursowym pn. Regionalny Program Stypendialny, realizowanym przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych) jest wzmocnienie potencjału szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości na rok szkolny 2020/2021.

Ze wsparcia, jakie daje Regionalny Program Stypendialny współfinansowany ze środków UE, mogą skorzystać uczniowie, których miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa małopolskiego lub którzy są uczniami małopolskich szkół wszystkich typów.

Stypendium przyznawane jest na rok szkolny 2020/2021 (od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.) dla uczniów:

 • klas 5-7 szkoły podstawowej, w kwocie 400,00 zł brutto miesięcznie,
 • klas 8 szkoły podstawowej, w kwocie 500,00 zł brutto miesięcznie,
 • szkół ponadpodstawowych, w kwocie 600,00 zł brutto miesięcznie.

Stypendia będą przyznawane na okres 12 miesięcy. Tym samym łączna ich wartość wynosi odpowiednio: 4 800,00 zł brutto, 6 000,00 zł brutto, 7 200,00 zł brutto.

2. Regionalnego Programu Stypendialnego finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.

Celem przedsięwzięcia strategicznego pn.: Regionalny Program Stypendialny, finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego, jest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów.

W ramach tego komponentu Regionalnego Programu Stypendialnego będą przyznawane następujące rodzaje stypendiów:
1. Dla uczniów (pobierających naukę na terenie województwa małopolskiego):

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych,
  losowe.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi dla uczniów:

 • klas 5-7 szkoły podstawowej: 350,00 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 3 500,00 zł brutto,
 • klas 8 szkoły podstawowej: 425,00 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 4 250,00 zł brutto,
 • szkół ponadpodstawowych: 500,00 zł miesięcznie brutto, co daje łącznie 5 000,00 zł brutto,

2.  Dla studentów (mających miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego):

 • za szczególne osiągnięcia artystyczne,
 • za szczególne osiągnięcia sportowe,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
 • za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
  losowe.

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi 600,00 zł brutto, co daje łącznie 6 000,00 zł brutto.

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Regionalnego Programu Stypendialnego można składać od 10 grudnia do 8 stycznia 2021 r. w następujący sposób:

 1. Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021. (jest to sposób rekomendowany ze względu na sytuację epidemiologiczną).
 2. Osobiście – poprzez wrzucenie dokumentów w zamkniętej kopercie do urny z dopiskiem: Departament Edukacji – RPS 2020/2021 znajdującej się w:
 • Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 (urna znajduje się przed budynkiem „B”),
 • Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy ul. Jagiellońskiej 52,
 • Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, przy al. Solidarności 5-9.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o ww. rodzaje stypendiów, dostępne są na stronach internetowych:
1) www.malopolska.pl
2) www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/

Informacje pochodzą ze strony: mcdn.edu.pl

Inne oferty stypendiów dla uczniów i studentów znajdziecie w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków
tel. 12 623 76 46
urzad@umwm.pl
www.malopolska.pl