Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubuskie Talenty – program stypendialny dla uczniów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 16.10.2020

Lubuskie Talenty – program stypendialny dla uczniów

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił II edycję programu stypendialnego „Lubuskie Talenty” na rok szkolny 2020/2021.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz klas I-III liceum ogólnokształcącego, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych.

Termin naboru został ustalony na okres od 28 września 2020 r. do 16 października 2020 r.

Uczniowie/uczennice zainteresowani/ne otrzymaniem stypendium, spełniający/ce kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów Lubuskie Talenty – Program Stypendialny, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście w kancelarii ogólnej UMWL lub wysłać na jeden z poniższych adresów z dopiskiem „LUBUSKIE TALENTY – PROGRAM STYPENDIALNY”:

 • Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra;
 • Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolskim

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów wnioski złożone po 16 października 2020 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 • uczęszczanie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego (publicznego lub niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej) na terenie województwa lubuskiego;
 • uzyskanie z przedmiotów kierunkowych na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020 średniej ocen na poziomie co najmniej 5,33;
 • uzyskanie na zakończenie poprzedniego roku szkolnego (tj. 2019/2020) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 5,33;
 • niepobieranie innego stypendium na cele edukacyjne, finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ICT, języków obcych na mocy uchwały XXV/228/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie udzielania stypendiów naukowych twórczych i artystycznych dla uczniów z terenu Województwa Lubuskiego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej. Zakłada się przyznanie stypendium dla 340 uczniów/uczennic. Lista rankingowa, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Lubuskiego, zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Lubuskiego.

Dodatkowe punkty można uzyskać, spełniając co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 • zdobycie w okresie dwóch lat szkolnych poprzedzających rok szkolny 2019/2020, tytułu laureata i/lub finalisty konkursu i/lub olimpiady z przedmiotów kierunkowymi;
 • posiadanie przez ucznia/uczennicę ubiegającego/ą się o stypendium aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 • status rodziny wielodzietnej ucznia/uczennicy ubiegającego/ej się o stypendium.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2020 r. do czerwca 2021 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Szczegółowe informację uzyskają Państwo w Wydziale Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej UMWL przy al. Niepodległości 27 lub pod numerem 609 905 002 oraz 693 406 789.

Informacje pochodzą ze strony: bip.lubuskie.pl

Kontakt

Wydział Projektów Społecznych Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
al. Niepodległości 27
65-057 Zielona Góra
tel. 609 905 002
kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
lubuskie.pl