Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
 • naukowe39
 • artystyczne14
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lubuskie – stypendium motywujące dla studentów

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 20.10.2022

Lubuskie – stypendium motywujące dla studentów

Stypendium motywujące to stypendium dla studentów zamieszkujących oraz podejmujących studia w województwie lubuskim, przyznawane na okres 9 miesięcy, tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku, w wysokości maksymalnie 1000 złotych miesięcznie; przyznawane absolwentom kończącym szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki, na który składany jest wniosek.

Kryteria obowiązkowe: 

 • student jest mieszkańcem województwa lubuskiego;
 • student studiuje na pierwszym roku studiów stacjonarnych I stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach technicznych, ekonomicznych, biologiczno-przyrodniczych, pedagogicznych na specjalności nauczycielskiej;
 • student uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,5 ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
 • student uzyskał średnią nie mniejszą niż 60% z wyników z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

Kryteria dodatkowe:

 • uzyskanie średniej ocen na poziomie co najmniej 4,5 z 3 wybranych przedmiotów ścisłych lub przedmiotów kierunkowych;
 • kontynuacja kształcenia na wybranym kierunku – student kontynuuje kształcenie w zawodzie realizowanym w zakresie szkoły ponadpodstawowej;
 • kształcenie na kierunku z obszaru inteligentnych specjalizacji;
 • posiadanie osiągnięć naukowych w postaci nagród i wyróżnień w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych i zawodoznawczych na poziomie co najmniej wojewódzkim;
 • posiadanie i udokumentowanie pracy wolontariackiej bądź przynależność i praca w lubuskiej organizacji pozarządowej.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami upływa 20 października 2022 r. Można je złożyć osobiście, do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego (Zielona Góra, ul. Podgórna 7) lub wysłać pocztą, z dopiskiem „Wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego”. Regulamin oraz wniosek znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Informacje pochodzą ze strony: www.lubuskie.pl

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi stypendiami dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
tel. 68 456 52 00
kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
www.lubuskie.pl