Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lublin – stypendium artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.03.2021

Lublin – stypendium artystyczne

Na podstawie Uchwały Nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości Prezydent Miasta Lublin może przyznać stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

Stypendium może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem.

W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.

Projekt stypendialny z zakresu twórczości artystycznej może być realizowany w szczególności w takich dziedzinach sztuki jak:

 • film;
 • literatura;
 • muzyka;
 • sztuki wizualne, w tym m.in.: malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia, instalacja, intermedia;
 • taniec;
 • teatr.

Projekt stypendialny z zakresu upowszechniania kultury może być realizowany w szczególności w zakresie:

 • animacji kultury;
 • organizacji wydarzeń kulturalnych;
 • edukacji kulturalnej i artystycznej;
 • wydawnictw kulturalnych;
 • zarządzania kulturą;
 • badań nad kulturą.

Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.
Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.
W roku kalendarzowym jedna osoba może zrealizować jeden projekt stypendialny.
Stypendium nie może być przyznane na:

 • realizację wszelkiego rodzaju prac dyplomowych;
 • zakupy środków trwałych;
 • dofinansowanie nauki lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

 • co najmniej jedną rekomendację od osoby zajmującej się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
 • życiorys zawierający opis dorobku twórczego wnioskodawcy lub jego działalności w zakresie upowszechniania kultury;
 • dokumentację potwierdzającą dorobek twórczy wnioskodawcy lub jego działalność w zakresie upowszechniania kultury.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin;
 • w Biurach Obsługi Mieszkańców, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu”
  • ul. Wieniawska 14;
  • ul. Filaretów 44 ;
  • ul. Szaserów 13-15;
  • ul. Franciszka Kleeberga 12a;
 • osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2021 r.
Czas trwania projektu może wynosić od 2 do 10 miesięcy.

Termin kolejnego naboru mija 31 marca 2021 r. dla projektów stypendialnych realizowanych między 1 czerwca 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. o czasie trwania od 2 do 7 miesięcy.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Inne stypendia dla artystów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
tel. 81 466 1000
urzad_miasta@lublin.eu
lublin.eu