Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne22
 • socjalne5
 • naukowe36
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lublin – stypendium artystyczne 2022

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Lublin – stypendium artystyczne 2022

Do końca stycznia trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne. Od tego roku procedura ubiegania się o to wsparcie została uproszczona, a warunki udziału w programie stypendialnym Miasta Lublin doprecyzowane. Wysokość stypendium za osiągnięcia wynosi od 300 zł do 1,5 tys. zł.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która spełnia poniższe warunki:

 • zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina;
 • uzyskała w 2021 r. znaczące osiągnięcie indywidualne lub w grupie maksymalnie czteroosobowej, w szczególności w konkursie lub plenerze artystycznym;
 • w 2021 r. nie ukończyła 26. roku życia.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej wyłącznie na nowym formularzu:

 • w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin), w godzinach od 7.30 do 15.30;
 • w Biurach Obsługi Mieszkańców (znajdujących się przy ul. Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Franciszka Kleeberga 12a, Wolskiej 11), w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego;
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie imiennych dokumentów poświadczających osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2021 r. Do dokumentów w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie na język polski, ale nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.

Do dnia 28 stycznia skorzystać można z konsultacji w sprawie poprawności formalnej wniosków, które prowadzone są telefonicznie poprzez numer telefonu: 81 466 37 14 lub mailowo: mecenat.kultura@lublin.eu. Aby uniknąć błędów formalnych, przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z nowym regulaminem i zwrócić uwagę na to, aby wszystkie dokumenty były wydrukowane dwustronnie, podpisane i kompletne. Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowana, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jej opiekun prawny.

Treść regulaminu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości, a także formularz wniosku o stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej znaleźć można na stronie lublin.eu.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Inne stypendia dla artystów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Lublin
ul. Złota 2 Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
20-112 Lublin
tel. 81 466 37 14
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu