Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci47
 • absolwenci19
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe18
 • inne4
 • sportowe27
 • artystyczne19
 • socjalne4
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd37
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lublin – stypendia za osiągnięcia artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 01.02.2021

Lublin – stypendia za osiągnięcia artystyczne

Do 1 lutego można składać wnioski o stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2020 r. Wysokość tego świadczenia finansowego wynosi od 300 do 1,5 tys. zł.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Miasta Lublin, jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym, a w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek o przyznanie stypendium składa jej opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć tylko i wyłącznie w formie pisemnej (nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną) na odpowiednim formularzu:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin,
 • w Biurach Obsługi Mieszkańców – w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”, znajdujących się na ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a,
 • osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin), po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 81 466 37 14 lub adresem: mecenat.kultura@lublin.eu.
  Dodatkowo, do 28 stycznia można skorzystać z konsultacji w sprawie poprawności formalnej wniosków. Odbywają się one telefonicznie, w godzinach 7.30-15.00, pod numerem telefonu: 81 466 37 14 lub mailowo: mecenat.kultura@lublin.eu. Informacje o sposobie przygotowania wniosku o przyznanie świadczenia finansowego znajdują się również na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

Jednorazowe stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi od 300 zł do 1,5 tys. zł. W roku kalendarzowym jednej osobie może być przyznane jedno stypendium za osiągnięcia artystyczne. Zwycięzcy wyłaniani będą na podstawie rekomendacji komisji ds. stypendiów.

Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja: lublin.eu

Stypendia artystyczne dodawane są systematycznie na portal Moje Stypendium! 

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 3714
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu