Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lublin – stypendia za osiągnięcia artystyczne

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 01.02.2021

Lublin – stypendia za osiągnięcia artystyczne

Do 1 lutego można składać wnioski o stypendia za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej uzyskane w 2020 r. Wysokość tego świadczenia finansowego wynosi od 300 do 1,5 tys. zł.

Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej może być przyznane osobie, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Miasta Lublin, jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego lub pleneru artystycznego o charakterze konkursowym, a w roku uzyskania osiągnięcia artystycznego nie ukończyła 26 roku życia. W przypadku osoby niepełnoletniej wniosek o przyznanie stypendium składa jej opiekun prawny.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikami należy złożyć tylko i wyłącznie w formie pisemnej (nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną) na odpowiednim formularzu:

 • za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lublin,
 • w Biurach Obsługi Mieszkańców – w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium za osiągnięcia artystyczne”, znajdujących się na ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a,
 • osobiście w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin), po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty pod numerem telefonu: 81 466 37 14 lub adresem: mecenat.kultura@lublin.eu.
  Dodatkowo, do 28 stycznia można skorzystać z konsultacji w sprawie poprawności formalnej wniosków. Odbywają się one telefonicznie, w godzinach 7.30-15.00, pod numerem telefonu: 81 466 37 14 lub mailowo: mecenat.kultura@lublin.eu. Informacje o sposobie przygotowania wniosku o przyznanie świadczenia finansowego znajdują się również na stronie stypendia.kultura.lublin.eu.

Jednorazowe stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej wynosi od 300 zł do 1,5 tys. zł. W roku kalendarzowym jednej osobie może być przyznane jedno stypendium za osiągnięcia artystyczne. Zwycięzcy wyłaniani będą na podstawie rekomendacji komisji ds. stypendiów.

Szczegółowe informacje i pełna dokumentacja: lublin.eu

Stypendia artystyczne dodawane są systematycznie na portal Moje Stypendium! 

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 3714
mecenat.kultura@lublin.eu
lublin.eu