Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • naukowe52
 • socjalne7
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd26
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lublin – stypendia na realizację artystycznych projektów młodzieżowych

organizator:

Urząd Miasta Lublin

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 31.03.2022

Lublin – stypendia na realizację artystycznych projektów młodzieżowych

Wydział Kultury informuje, że od 2022 r. na podstawie Uchwały nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości prowadzony jest nabór wniosków o stypendium na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

Wnioski o stypendium na realizację projektów młodzieżowych, o czasie trwania od 1 do 6 miesięcy, realizowanych między 1 czerwca a 31 grudnia 2022 r. należy składać do 31 marca 2022 r.

Ww. stypendium może być przyznane osobie fizycznej w wieku od 13. do 30. roku życia, która, zamieszkuje, pracuje, uczy się lub studiuje na terenie Lublina. W ramach projektu młodzieżowego należy zrealizować projekt z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.
Wniosek o stypendium składa osoba zainteresowania, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej opiekun prawny.
Stypendium na realizację projektu wynosi brutto od 300 zł do 3.000 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w formie pisemnej na odpowiednim formularzu:

w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin (II piętro)
lub w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu młodzieżowego”:
ul. Wieniawska 14;
ul. Filaretów 44 ;
ul. Szaserów 13-15;
ul. Franciszka Kleeberga 12a;
ul. Wolska;
lub za pośrednictwem operatora pocztowego, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin)
lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z wykorzystaniem na ePUAP formularza elektronicznego „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, dołączenia do niego wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu przyznawania stypendiów, opatrzenia pisma ogólnego podpisem elektronicznym: podpisem zaufanym (opcja bezpłatna; instrukcje jak założyć i potwierdzić Profil Zaufany dostępne są na stronie: https://pz.gov.pl/dt/help), e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym (opcja podpisu płatnego) oraz przesłania na adres elektroniczny Urzędu Miasta Lublin: /UMLublin/SkrytkaESP
Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych regulaminem. Dokumenty prosimy drukować dwustronnie. Zwracamy uwagę, że dokumenty muszą być kompletnie wypełnione i podpisane.

Do dnia 29 marca 2022 r. prowadzone są konsultacje w sprawie poprawności formalnej wniosków. Konsultacje prowadzone są telefonicznie (81 466 3714) lub mailowo (mecenat.kultura@lublin.eu).

Informujemy również, iż stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (17%). Od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnieni są uczniowie i studenci do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3.800 zł; art. 21 ust. 1 pkt 40b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021.1128 t.j.).

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Inne stypendia dla artystów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin
ul. Złota 2
20-112 Lublin
tel. 81 466 37 14
mecenat.kultura@lublin.eu
stypendia.kultura.lublin.eu