Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci10
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe47
 • socjalne6
 • inne6
 • sportowe13
 • artystyczne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd23
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Lublin – stypendia dla studentów i doktorantów 2021

organizator:

Urząd Miasta w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 02.11.2021

Lublin – stypendia dla studentów i doktorantów 2021

Ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów i doktorantów w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego.

Program skierowany jest do osób, których działalność może przyczynić się do rozwoju Lublina i wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli uzyskane efekty mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, przez środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina i są zbieżne z założeniami Strategii Rozwoju Lublina.

O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy w minionym roku akademickim uzyskali średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,50 oraz doktoranci, którzy w ciągu ostatnich 2 latach akademickich opublikowali publikacje naukowe, za które łącznie przysługiwało nie mniej niż 150 punktów.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium został określony w Uchwale nr 340/IX/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, na 31 października, jednak ze względu na fakt, iż dzień ten w tym roku wypada w niedzielę, wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2021/2022, można składać do 2 listopada br. w Wydziale Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39, w godz. 7:30-15:30 lub w tym terminie przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Wydział Oświaty i Wychowania, ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin (o dacie złożenia wniosku przesłanego pocztą decyduje data stempla).

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów określa się na poziomie równym 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego corocznie przez Radę Ministrów. Średnia kwota miesięcznego stypendium przyznanego na rok akademicki 2021/2022, wyniesie w 2021 roku 1 120 zł, a od 2022 roku będzie wynosić 1 204 zł. Łączna kwota stypendium dla studenta wyniesie 10 584 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 120. Student ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo być studentem studiów II stopnia.

Z kolei wysokość miesięcznego stypendium dla doktorantów ustala się na poziomie równym 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Średnia kwota miesięcznego stypendium przyznanego na rok akademicki 2021/2022, wyniesie w 2021 roku 1 400 zł, a od 2022 roku będzie wynosić 1 505 zł. Łączna kwota stypendium dla doktoranta wyniesie 13 230 zł. Maksymalna liczba przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 30. Doktorant ubiegający się o stypendium powinien w terminie określonym przez uczelnie zaliczyć co najmniej drugi rok studiów III stopnia lub szkoły doktorskiej.

Przyznane stypendia są wypłacane w trzech transzach:

 1.  do końca stycznia za okres od października do grudnia;
 2. do końca kwietnia za okres od stycznia do marca;
 3. do końca lipca za okres od kwietnia do czerwca.

Student lub doktorant studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach jednocześnie może ubiegać się tylko o jedno stypendium. Dopuszczalne jest ubieganie się o stypendium dwa razy w ciągu toku studiów, jednak każdorazowo wniosek musi zostać poprzedzony 2 letnią działalnością naukową, wpisującą się w regulamin przyznawania stypendium. Program jest skierowany do osób zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

Informacje pochodzą ze strony: lublin.eu

Inne stypendia dla studentów i doktorantów znajdziecie w naszej wyszukiwarce.

Kontakt

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
ul. Narutowicza 37/39
20-109 Lublin
tel. 81 466 10 00
urzad_miasta@lublin.eu
lublin.eu