Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lubawka – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Lubawka

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2020

Lubawka – stypendia sportowe

Burmistrz Miasta Lubawka poinformował, że do 31 stycznia 2020 roku w Biurze Obsługi interesantów Urzędu Miasta Lubawka (parter, pokój nr 1) należy składać wnioski o stypendia albo nagrody sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 1. klub sportowy zawodnika,
 2. sam zawodnik jeżeli jest pełnoletni,
 3. rodzic lub opiekun prawny w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat.

Wniosek o przyznanie stypendium albo nagrody powinien zawierać:
a. dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres zamieszkania,
b. określenie wnioskodawcy i jego adres, numer telefonu,
c. uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez zawodnika wymaganego wyniku sportowego,
d. podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku o stypendium albo nagrodę (rodzica/opiekuna/trenera/zawodnika),
e. potwierdzenie przynależności klubowej lub do stowarzyszenia oraz opinię klubu sportowego/ stowarzyszenia zawodnika,
f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas procedury przyznawania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony: um.lubawka.eu

Kontakt

Urząd Miasta Lubawka
Pl. Wolności 1
58-420 Lubawka

lubawka@lubawka.eu
um.lubawka.eu