Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci28
 • absolwenci6
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni8
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe47
 • inne1
 • sportowe13
 • artystyczne23
 • socjalne10
 • muzyczne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie6
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma2
 • instytucja rządowa6
 • samorząd29
ARCHIWUM
Wróć do listy

Lubawka – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miasta Lubawka

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2020

Lubawka – stypendia sportowe

Burmistrz Miasta Lubawka poinformował, że do 31 stycznia 2020 roku w Biurze Obsługi interesantów Urzędu Miasta Lubawka (parter, pokój nr 1) należy składać wnioski o stypendia albo nagrody sportowe.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

 1. klub sportowy zawodnika,
 2. sam zawodnik jeżeli jest pełnoletni,
 3. rodzic lub opiekun prawny w przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat.

Wniosek o przyznanie stypendium albo nagrody powinien zawierać:
a. dane osobowe zawodnika, jego aktualny adres zamieszkania,
b. określenie wnioskodawcy i jego adres, numer telefonu,
c. uzyskane przez zawodnika wyniki sportowe wraz z kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcie przez zawodnika wymaganego wyniku sportowego,
d. podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku o stypendium albo nagrodę (rodzica/opiekuna/trenera/zawodnika),
e. potwierdzenie przynależności klubowej lub do stowarzyszenia oraz opinię klubu sportowego/ stowarzyszenia zawodnika,
f. zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas procedury przyznawania stypendium zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony: um.lubawka.eu

Kontakt

Urząd Miasta Lubawka
Pl. Wolności 1
58-420 Lubawka

lubawka@lubawka.eu
um.lubawka.eu