Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:

 • wykazujesz duże zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
 • rozpoczynasz lub kontynuujesz naukę w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • posiadasz miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczasz znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
 • miesięczny dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę, uzyskany w roku poprzednim nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych,
 • uzyskałeś średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 4,00.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń znajduje się pod opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna, którego zadaniem jest inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego

Korzyści dla stypendysty płynące z uczestnictwa w projekcie to przede wszystkim:

 • stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
 • podniesienie poziomu samooceny,
 • wzrost motywacji do nauki.

 

Informację pochodzą ze strony: www.stypendium.info.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 97 19
dkie.stypendia@gmail.com
www.stypendium.info.pl