Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci40
 • absolwenci27
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne26
 • muzyczne16
 • socjalne4
 • inne7
 • sportowe15
 • naukowe18
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie3
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie6
 • wielkopolskie5
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd36
ARCHIWUM
Wróć do listy

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 64
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:

 • wykazujesz duże zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
 • rozpoczynasz lub kontynuujesz naukę w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • posiadasz miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczasz znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
 • miesięczny dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę, uzyskany w roku poprzednim nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych,
 • uzyskałeś średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 4,00.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń znajduje się pod opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna, którego zadaniem jest inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego

Korzyści dla stypendysty płynące z uczestnictwa w projekcie to przede wszystkim:

 • stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
 • podniesienie poziomu samooceny,
 • wzrost motywacji do nauki.

 

Informację pochodzą ze strony: www.stypendium.info.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 97 19
dkie.stypendia@gmail.com
www.stypendium.info.pl