Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 30.09.2013

Łódzki Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej

Celem głównym projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnym z województwa łódzkiego.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:

 • wykazujesz duże zdolności w kierunku nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych,
 • rozpoczynasz lub kontynuujesz naukę w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,
 • posiadasz miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego lub siedziba szkoły, do której uczęszczasz znajduje się na terenie województwa łódzkiego,
 • miesięczny dochód Twojej rodziny w przeliczeniu na osobę, uzyskany w roku poprzednim nie przekracza dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych,
 • uzyskałeś średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2012/2013 na poziomie nie niższym niż 4,00.

W trakcie otrzymywania stypendium uczeń znajduje się pod opieką dydaktyczną nauczyciela-opiekuna, którego zadaniem jest inspirowanie i motywowanie stypendysty do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego

Korzyści dla stypendysty płynące z uczestnictwa w projekcie to przede wszystkim:

 • stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
 • przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym,
 • podniesienie poziomu samooceny,
 • wzrost motywacji do nauki.

 

Informację pochodzą ze strony: www.stypendium.info.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Aleja Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
tel. 42 291 97 19
dkie.stypendia@gmail.com
www.stypendium.info.pl