Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci64
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne28
 • sportowe24
 • naukowe80
 • socjalne9
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Leszno – stypendium Student Plus

organizator:

Urząd Miasta Leszna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2019

Leszno – stypendium Student Plus

Studenci, którzy zakończyli rok akademicki 2018/2019 mogą ubiegać się o miejskie stypendium w ramach programu Student Plus.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest studentem studiów wyższych w systemie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych,
 • posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie niższą niż 4,0,
 • nie przebywa na urlopie (z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych),
 • nie powtarzał roku,
 • ukończył szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową na terenie miasta Leszna,
 • zamieszkiwał na terenie miasta Leszna co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach wyższych.

Ponadto o stypendium ubiegać się mogą studenci uczelni działających na terenie. Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26. roku życia.Warto przypomnieć, że stypendium przyznawane jest na cały rok akademicki i może wynieść nawet do 1000 zł, co niewątpliwe stanowi poważny „zastrzyk” finansowy. Rozpatrywaniem wniosków o przyznanie wniosków zajmować się będzie powołana przez prezydenta Komisja Stypendialna, złożona z radnych oraz leszczyńskich przedsiębiorców.

Aby stypendium miało charakter bezzwrotny, stypendysta – czyli student, któremu przyznano stypendium, zobowiązany jest, po ukończeniu studiów, do podjęcia pracy na terenie Leszna na okres nie krótszy niż łączny okres pobierania stypendium.

Termin składania wniosków upływa 15 października, a ich przyjmowaniem zajmuje się Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków do pobrania dostępne są na stronie organizatora.

Informacje pochodzą ze strony leszno.pl

Kontakt

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna
ul. Przemysłowa 10
Leszno

um@leszno.pl
www.leszno.pl