Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie75
 • studenci39
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe98
 • inne12
 • sportowe31
 • artystyczne38
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie8
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Łapy – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Miejski w Łapach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 19.01.2019

Łapy – stypendia sportowe

Wnioski o przyznanie stypendiów sportowych oraz stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej w gminie Łapy pod nazwą Stypendium Burmistrza Łap za osiągnięcia uzyskane w 2018 r. będzie można składać w dniach 15 – 19 stycznia br. w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

W 2019 r. łącznie na oba rodzaje stypendiów zabezpieczono w budżecie 49 tys. zł. Pieniądze trafią do najlepszych sportowców i najbardziej uzdolnionych młodych artystów z naszej gminy. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty bazowej wynikającej z uchwalonej na dany rok w budżecie gminy Łapy wysokości środków przeznaczonych na stypendia. Kwotę bazową w danym roku budżetowym określa uchwała Rady Miejskiej w Łapach.

Stypendia sportowe przyznawane są osobom fizycznym stale zamieszkałym lub uczącym się na terenie gminy Łapy, zwanym dalej zawodnikami, które osiągają wyniki w międzynarodowym, krajowym i wojewódzkim współzawodnictwie sportowym.Za dyscypliny sportu o istotnym znaczeniu dla Gminy Łapy ze względu na tworzenie warunków do ich uprawiania uznaje się olimpijskie dyscypliny sportu, tj.: spośród dyscyplin indywidualnych – lekkoatletykę, judo i podnoszenie ciężarów oraz  spośród dyscyplin drużynowych – koszykówkę, piłkę nożną, piłkę siatkową.Stypendium może otrzymać zawodnik, biorący udział we współzawodnictwie sportowym w olimpijskiej dyscyplinie sportu wymienionej w ust. 2 w kategorii: młodzicy, trampkarze, kadeci, juniorzy młodsi, juniorzy i młodzieżowcy, zgodnie z przepisami odpowiedniego polskiego związku sportowego, który:

 1. został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
 2. zajął 1-7 miejsce w mistrzostwach świata lub Europy, lub
 3. jest członkiem kadry narodowej i startował w zawodach rangi Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Pucharów Świata, Pucharów Europy, lub
 4. zdobył medal w mistrzostwach Polski;
 5. w przypadku dyscyplin drużynowych wskazanych w § 1 ust. 2 :

– jest członkiem drużyny*, która zajęła co najmniej trzecie miejsce w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego:

 • Drużyna piłki nożnej max. 18 zawodników/czek
 • Drużyna piłki siatkowej max. 14 zawodników/czek
 • Drużyna koszykówki max. 12 zawodników/czek

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego i artystycznego można składać na dziennik podawczy w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łapach, przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 2 w dniach 15-19 stycznia br.

Ważne! Do wniosku o stypendium należy dołączyć klauzulę informacyjnej zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Zawodnik spełniający warunki określone w ust. 1, 2 i 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych można pobrać TU.

Informacja pochodzi ze strony: www.lapy.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Łapach
ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 2
Łapy


www.lapy.pl