Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci22
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kursy dla wolontariuszy prozwierzęcych

organizator:

Niepubliczne Centrum Szkolenia Silva Lupus

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.07.2016
termin rozstrzygnięcia: 20.07.2016

Kursy dla wolontariuszy prozwierzęcych

Niepubliczne Centrum Kształcenia zaprasza organizacje prozwierzęce oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt do zgłaszania kandydatur swoich wolontariuszy i pracowników, do stypendium na „Kurs: treser psów – zoopsycholog edycja 12”.

Niepubliczne Centrum Kształcenia przez cały okres swojej działalności stara się wspierać organizacje prozwierzęce fundując lub dofinansowując szkolenia w naszej placówce. Są one motywowane opinią Centrum o tym, że najlepszą inwestycją dla zwierząt jest dobrze wyszkolony człowiek.

Zgłoszenia powinny zawierać:

– krótką informację o kandydacie w formie notatki biograficznej,

– CV kandydata ze szczególnym uwzględnieniem jego pracy na rzecz zwierząt oraz,

– list polecający od zgłaszającej go instytucji,

– pozostałe referencje kandydata (jeśli takie posiada) .

Wymagania wobec kandydatów:

– pełnoletniość

– zdany egzamin maturalny

– minimum rok pracy jako wolontariusz w schronisku lub organizacji

– dobra kondycja fizyczna

– gotowość nieodpłatnego wykorzystania zdobytej w takcie kursu wiedzy na potrzeby i dla podopiecznych zgłaszającej kandydata organizacji Do zgłoszenia należy dołączyć podpisaną własnoręcznie przez kandydata zgodę na publikację jego zdjęcia i notatki biograficznej w liście zakwalifikowanych kandydatów do stypendium oraz ewentualnych beneficjentów.

Uwaga – przyjmowane są tylko zgłoszenia nadesłane przez fundacje, stowarzyszenia lub schroniska.

Zgłoszenia można wysyłać na adres szkola@silva-lupus.pl do 1 lipca 2016. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 lipca 2016

Informacje pochodzą ze strony: fundusze.ngo.pl

Kontakt

Niepubliczne Centrum Szkolenia Silva Lupus
ul. Wejherowska 5
84-207 Koleczkowo
tel. 668 623 723
sekretariat@silva-lupus.pl
www.silva-lupus.pl