Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci35
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe20
 • socjalne5
 • artystyczne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów

organizator:

Uniwersytet Gdański Wydział Chemii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 09.01.2012

Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów

„Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego” Komponentu „Stypendia i szkolenia dla doktorantów i młodych doktorów”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizacji Komponentu jest zmotywowanie młodych doktorów do prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie.
O stypendium mogą się ubiegać młodzi doktorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, którzy:

 • Posiadają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.
 • W roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia.
 • W ramach pracy naukowej prowadzą badania mające wpływ na gospodarkę.

Organizator zaprasza młodych doktorów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie w terminie do dnia 9 stycznia 2012 r.:

 • Deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia PEFS oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • Wniosku o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami w formie pisemnej i elektronicznej na płycie CD (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 • Zaświadczenia z Działu Kadr o zatrudnieniu.
 • Kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora

na adres:
Uniwersytet Gdański
Dział Programów Europejskich
pok. 110-111
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

w godzinach 8:00 – 13:00

z dopiskiem na kopercie „STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH DOKTORÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO” (decyduje data wpływu).

Spośród przedłożonych wniosków, po ocenie formalnej i merytorycznej, Komisja Stypendialna wyłoni 10 najlepszych, których autorzy otrzymają roczne stypendium.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: stypendiapokl@ug.edu.pl
lub telefonicznie pod numer 058 523 24 08 lub 058 523 23 60.

Uwaga: Realizatorzy Komponentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz przedłużenia terminu składania Wniosków.

Informacje pochodzą ze strony www.chem.ug.edu.pl

Kontakt

Uniwersytet Gdański Wydział Chemii
ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk
tel. 58 523 53 01
stypendiapokl@ug.edu.pl
www.chem.ug.edu.pl