Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci29
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni10
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • inne2
 • muzyczne5
 • naukowe44
 • socjalne10
 • sportowe15
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie29
 • dolnośląskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd20
Wróć do listy

Krosno: stypendium Młodego Zawodowca 2019

organizator:

Urząd Miasta Krosna

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.09.2019

Krosno: stypendium Młodego Zawodowca 2019

Stypendium Młodego Zawodowca wynosi 100 – 200 zł miesięcznie.

Kryteria niezbędne do ubiegania się o „Stypendium Młodego Zawodowca

W roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium, kandydat spełnił łącznie poniższe kryteria oraz odpowiednio dla poszczególnych klas:

1) w roku szkolnym poprzedzającym rok wnioskowania o stypendium:
a) uzyskał świadectwo z wyróżnieniem,
b) nie miał godzin nieusprawiedliwionych,
c) wykazał się aktywnością społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego lub społeczności lokalnej, w szczególności w formie wolontariatu, odnotowaną na świadectwie szkolnym,
d) ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał oceny wyższe od dopuszczającej,

2) w przypadku uczniów klas pierwszych:
a) w klasyfikacji końcowej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,5 z wybranych trzech przedmiotów spośród: matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, języka obcego,
b) uzyskał wyniki nie niższe niż średnia krajowa i wojewódzka:

 • z egzaminu gimnazjalnego z matematyki oraz z przedmiotów przyrodniczych,
 • z egzaminu ósmoklasisty z matematyki;

3) w przypadku uczniów klas drugich, trzecich i czwartych
a) w klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej rok szkolny, w którym składany jest wniosek o stypendium uzyskał:

 • ze wszystkich przedmiotów zawodowych oceny co najmniej dobre i średnią ocen z tych przedmiotów nie niższą niż 4,75 oraz średnią ocen nie niższą niż 5,0 z kształcenia zawodowego praktycznego,
 • średnią ocen nie niższą niż 4,5 z trzech przedmiotów ogólnokształcących, w tym z matematyki,

b) zaliczył przewidziane programem danej klasy egzaminy z kwalifikacji w zawodzie.

Jednocześnie przypominamy, że prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada:
1) rodzic/prawny opiekun ucznia,
2) pełnoletni uczeń
3) wychowawca klasy,
4) przewodniczący samorządu uczniowskiego,
5) dyrektor szkoły, krośnieńskiej jednostki kultury, sportu, klubu lub stowarzyszenia działającego w Krośnie, które uczeń reprezentuje,
6) pracodawca, u którego uczeń realizuje zajęcia praktyczne.

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 przyznawane będą na podstawie wyników i osiągnięć z roku szkolnego 2018/2019.

Informacje pochodzą ze strony: www.krosno.pl

Poszukajcie także innych stypendiów dla zdolnych uczniów na naszym portalu

Kontakt

Urząd Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
tel. 13 43 675 43
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

Dokumenty

do pobrania