Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • sportowe15
 • socjalne11
 • artystyczne24
 • naukowe63
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Koszalin – stypendia dla artystów 2020

organizator:

Urząd Miejski w Koszalinie

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, inni
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 14.08.2020
termin rozstrzygnięcia: 07.09.2020

Koszalin – stypendia dla artystów 2020

Realizując Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”, samorząd Koszalina wprowadza stypendium w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Wnioski można składać do 14 sierpnia 2020 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7). Stypendia zostaną przyznane do 7 września.

Stypendium można otrzymać na działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki. Drugi obszar to działania związane z upowszechnianiem kultury w zakresie animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału w wydarzeniach. Stypendia będą również przyznawane na działania dotyczące opieki nad zabytkami.

Stypendystami mogą być osoby w każdym wieku, które mieszkają w Koszalinie lub na terenie miasta będą organizować objęty stypendium projekt. Co ważne, stypendium nie może być przyznane na zakup środków trwałych, honoraria osób trzecich oraz przygotowanie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

O przyznaniu stypendium zadecyduje siedmioosobowa komisja, w której skład wejdą przedstawiciele Komisji Kultury Rady Miejskiej w Koszalinie, Rady Kultury przy prezydencie miasta Koszalina oraz trzech przedstawicieli prezydenta. Komisja, po przeanalizowaniu wniosku, może zaproponować przyznanie kwoty niższej niż kwota wnioskowana.

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz niezbędnych dokumentów uzyskać można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5 i pokój nr 18. Informacja telefoniczna pod numerami 94 3488 714 i 94 3488 707 oraz w zakładce „Kultura” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Wysokość stypendium:

 • działania twórcze – 2-6 tys. zł;
 • upowszechnianie kultury – 1-5 tys. zł;
 • opieka nad zabytkami – 3-7 tys. zł.

Stypendium wypłacane będzie jednorazowo, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.

Stypendysta będzie zobowiązany do bieżącego dokumentowania realizacji projektu oraz do złożenia sprawozdania z jego realizacji. Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację potwierdzającą realizację projektu oraz materiały informacyjne i promocyjne dotyczące przedsięwzięcia.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: gk24.pl

Jeśli szukacie innych ofert stypendiów dla artystów, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki!

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin
tel. 94 348 86 00
um.koszalin@um.koszalin.pl
www.koszalin.pl

Dokumenty

do pobrania