Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne20
 • naukowe33
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kosmiczne stypendia Fundacji Klub KONTRA

organizator:

Fundacja Klub KONTRA

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Kosmiczne stypendia Fundacji Klub KONTRA

Forma stypendium
Projekt zakłada niefinansowe stypendia dla najzdolniejszych uczniów bytomskich gimnazjów. Najzdolniejsze osoby w ramach nagrody za swoje osiągnięcia pojadą 5 października 2013 roku (sobota) do Warszawy i zwiedzą Centrum Nauki Kopernik wraz z planetarium 3D. W ramach Stypendium zapewniona będzie opieka, transport, ubezpieczenie oraz bilety wstępu.

Grupa odbiorców
Uczniowie bytomskich szkół gimnazjalnych – jedna osoba z każdego poziomu klasy (tzn. – jedna osoba z klas pierwszych, jedna z klas drugich oraz jedna z klas trzecich); łącznie: 42 osoby

Zgłoszenia
Wnioski może składać szkoła bądź zainteresowani uczniowie (po zakwalifikowaniu Ucznia wniosek będzie musiał być podpisany przez rodziców bądź prawnych opiekunów). Po zakończeniu roku szkolnego uczniowie będą musieli również dostarczyć kserokopię
świadectwa szkolnego, będącego podstawą liczenia średniej. Wniosek stanowi załącznik do informacji. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2013 roku.
Na podstawie zgłoszeń zostanie stworzona lista uczniów, którzy będą mogli wziąć udział w wyjeździe. Pozostałe wnioski stworzą listę rezerwową. W sytuacji, gdy któryś z uczniów nie będzie mógł wziąć udziału w wyjeździe, jego miejsce zajmie kolejna osoba z najwyższą średnią, niezależnie od szkoły (lista rezerwowa będzie zwykłą listą rankingową wszystkich pozostałych,
niezakwalifikowanych wniosków) – dzięki temu możliwa będzie szybka zamiana danego uczestnika.
We wrześniu odbędą się spotkania organizacyjne z rodzicami (dwa terminy, zostaną podane do wiadomości laureatów), na których zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu.

Kryteria przyznania stypendium
Z każdej szkoły zostaną wybrane trzy osoby z najwyższą średnią (po jednej z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej), które będą mogły wziąć udział w wyjeździe. Do średniej będą brane pod uwagę oceny ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z wyjątkiem religii) oraz z zachowania (w przełożeniu: zachowanie wzorowe – ocena celująca, zachowanie naganne – ocena niedostateczna, przy założeniu, że osoby z wyższym zachowaniem będą miały pierwszeństwo do skorzystania ze stypendium). Udział w zajęciach dodatkowych wypisanych na świadectwie szkolnym będzie podnosił średnią o 0,1. Sukces w olimpiadzie, konkursach etc. (również wypisanych na świadectwie) również będzie podnosił średnią o 0,1. Maksymalnie – biorąc pod uwagę wszystkie zajęcia dodatkowe i osiągnięcia – uczeń będzie mógł podnieść średnią (wyliczoną na podstawie ocen z przedmiotów obowiązkowych oraz z zachowania) o 0,3. W sprawach spornych decyzję podejmie komisja stypendialna.

Informacja nadesłana przez Organizatora.

Kontakt

Fundacja Klub KONTRA
Plac Sikorskiego 1
41-902 Bytom
tel. 506 402 929
stypendia@klubkontra.art.pl
www.klubkontra.art.pl