Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs stypendialny STALe PRZEŁAMUJĄC BARIERY

organizator:

AGH w Krakowie

Rodzaj:
inne, socjalne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.12.2020

Konkurs stypendialny STALe PRZEŁAMUJĄC BARIERY

Konkurs stypendialny STALe PRZEŁAMUJĄC BARIERY skierowany jest do studentów AGH, którzy aktywnie uczestniczą w życiu uczelni oraz społeczności lokalnych. Wnioski można składać do 10 grudnia 2020 roku.

Konkurs skierowany jest do studentów AGH w dwóch kategoriach:

 • KATEGORIA I: stypendia dla studentów z niepełnosprawnością aktywnych w społeczności akademickiej,
 • KATEGORIA II: stypendia dla studentów działających na rzecz studentów z niepełnosprawnościami.

Osobą ubiegającą się o stypendium w KATEGORII I może być student I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (bez względu na stopień niepełnosprawności), który w 2019/2020 roku studiował w AGH na studiach I stopnia lub 1 roku studiów II stopnia.

Podstawowymi kryteriami branym pod uwagę podczas weryfikacji zgłoszeń są:

 1. działalność studenta wskazująca na „przełamywanie barier” oraz pozauczelnianą działalność społeczną;
 2. działalność na rzecz AGH;
 3. działalność na rzecz studentów AGH z niepełnosprawnościami, w szczególności:
 • organizacja i czynny udział w wydarzeniach i imprezach naukowych w kraju i za granicą (np. konferencje, seminaria, etc.);
 • reprezentowanie AGH podczas zawodów np. sportowych, konkursów międzyuczelnianych;
 • działalność w stowarzyszeniach i fundacjach, w tym działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • działalność w obszarze wolontariatu (np. udział w zbiórkach, kwestach, kampaniach społecznych, akcjach humanitarnych;
 • pomoc przy organizacji wydarzeń na rzecz społeczności, promocja zdrowego stylu życia, troska o środowisko naturalne);
 • pomoc innym osobom z niepełnosprawnościami;
 • udział w szkoleniach związanych z umiejętnością efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami (np. udział w kursach języka migowego, szkoleniach z zakresu pomocy osobom z dysfunkcją ruchu, wzorku, słuchu itp.) działalność w organizacjach studenckich, samorządzie studenckim i kołach naukowych;
 • publikacje związane z działalnością społeczną, w tym w kwestiach dotyczących osób z niepełnosprawnościami;
  – w ciągu ostatniego roku akademickiego.

Osobą ubiegającą się o stypendium w KATEGORII II może być student I i II stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który w 2019/2020 roku studiował w AGH na studiach I stopnia lub 1 roku studiów II stopnia.

Podstawowym kryterium branym pod uwagę podczas weryfikacji zgłoszeń jest działalność studenta na rzecz studentów AGH z niepełnosprawnościami, w szczególności:

 • działalność w organizacjach studenckich, stowarzyszeniach;
 • wolontariat na rzecz studentów z niepełnosprawnościami;
 • pomoc koleżeńska;
 • organizacja i czynny udział w wydarzeniach i imprezach dotyczących problematyki niepełnosprawności;
 • publikacje związane z problematyką wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
 • samokształcenie związane z umiejętnością efektywnego wsparcia osób z niepełnosprawnościami (np. udział w kursach języka migowego, szkoleniach z zakresu pomocy osobom z dysfunkcją ruchu, wzorku, słuchu itp.).
  – w ciągu ostatniego roku akademickiego

Wymagane dokumenty w obu kategoriach:

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3);
 • informacja administratorów danych osobowych z podpisem Studenta potwierdzającym zapoznanie się z jej treścią (załącznik nr 4);
 • prezentacja o sobie i swoich działaniach wymienionych wyżej, przygotowana w formacie ppt lub PDF, zawierająca nie więcej niż 6 slajdów. Student powinien podać konkretne przykłady swojej aktywności w minimum 2 obszarach swojej aktywności.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: bon.agh.edu.pl

A codziennie w naszej bazie pojawiają się nowe, ciekawe propozycje stypendialne!

Kontakt

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. 12 617 22 22
dzn@agh.edu.pl
www.agh.edu.pl

Dokumenty

do pobrania