Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs stypendialny Sokół dla uczniów i studentów z Sokółki

organizator:

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 07.09.2012

Konkurs stypendialny Sokół dla uczniów i studentów z Sokółki

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza konkurs na stypendia „Sokół”z Fundacji Puciłowski na rok szkolny/akademicki 2012/2013.

Program „Sokół” skierowany jest do:

– Uczniów ostatniej klasy szkół ponadgimnazjalnych (przyszłorocznych maturzystów) zamieszkałych na terenie miasta i gminy Sokółka
– Dla studentów zarówno pierwszego roku studiów jak i lat następnych
(do ukończenia studiów) prowadzonych w systemie stacjonarnym i zaocznym na uczelniach akredytowanych według obowiązujących praw zamieszkałych w mieście i gminie Sokółka

Warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie następujących kryteriów:

Wyniki w nauce – max 50 punktów:

– średnia ocen – co najmniej 3,8 dla przyszłorocznych maturzystów ,
– dla studentów 1 roku uzyskanie minimum 90 punktów na świadectwie maturalnym (sposób wyliczenia punktów podany w regulaminie)
– dla studentów 2 i następnego roku średnia na koniec roku akademickiego minimum 3,5

Sytuacja materialna-max 30 punktów:

– dochody brutto na członka rodziny nieprzekraczające 70% najniższego wynagrodzenia brutto,

Działalność Społeczna- max 20 punktów:

– praca na rzecz Funduszu Stypendialnego (udział w zbiórkach, aktywne uczestnictwo w klubie stypendysty, itp.).

Wysokość stypendiów dla uczniów ostatniego roku nauki w szkole ponad gimnazjalnej 150 zł miesięcznie do września do czerwca, dla studentów 3 400 zł rocznie wypłaconych od października do lipca. (dla studentów studiów zaocznych w dwóch ratach 1 700zł na pierwszy i drugi semestr). Kwota przeznaczona na stypendia przez The Puciłowski Fundation na rok 2012/2013 wynosi $ 20 000 USD.

Termin składania wniosków w Fundacji upływa dnia 7 września 2012 roku o godz. 15.30

Warunki i wnioski do pobrania w Fundacji w godz. 8.00 -16.00 od 28 maja 2012 roku.

Telefon: 85 711 57 00

Formularze zgłoszeń oraz regulamin do pobrania poniżej oraz w siedzibie Fundacji w godz. 8.00-16.00

Informacje pochodzą ze strony www.sfl.org.pl

Kontakt

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny"
Plac Kościuszki 9
16-100 Sokółka
tel. 85 711 57 00

www.sfl.org.pl