Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci37
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe45
 • sportowe14
 • artystyczne17
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Stypendialny Kasy Stefczyka 2020

organizator:

SKOK im. F. Stefczyka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2020

Konkurs Stypendialny Kasy Stefczyka 2020

Jak co roku rusza kolejna edycja Konkursu Stypendialnego, organizowana wspólnie przez Kasę Stefczyka oraz Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Swoje zgłoszenia można przesyłać do 15 listopada 2020 roku.

Konkurs Stypendialny skierowany jest do tych uczniów i studentów, którzy poza wyróżniającymi się wynikami w nauce, angażują się również w działalność na rzecz społeczności, charytatywną, naukową lub na rzecz środowiska lokalnego.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych (klasy VII, VIII) i średnich, którzy są Członkami Kasy Stefczyka lub których przynajmniej jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest Członkiem Kasy Stefczyka od co najmniej 6 miesięcy licząc wstecz od dnia 16.09.2020 r. (tj. przynajmniej od dnia 16.03.2020 r.), a także uczniowie szkół wyższych, którzy pozostają Członkami Kasy Stefczyka.

O stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół podstawowych (klasa VII, VIII) i średnich na podstawie: poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kopii świadectwa szkolnego oraz złożonych z kopią świadectwa dokumentów i pism potwierdzających pracę społeczną i inne pozaszkolne aktywności kandydata, np. przy redakcji gazetki szkolnej, współpracy z gazetą lub radiem lokalnym, przesłanych kopii dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe, uczestnictwo i zajęte miejsca w konkursach np. plastycznych, fotograficznych, muzycznych i innych (bez załączonej kopii świadectwa wnioski nie będą rozpatrywane),
 • uczniowie szkół wyższych na podstawie: potwierdzenia z uczelni o statusie studenta oraz złożonych z zaświadczeniem z uczelni dokumentów i pism potwierdzających pracę społeczną i inne aktywności kandydata, np. współpracę z gazetą lub radiem lokalnym, przesłanych kopii dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe, dokumentów potwierdzających działalność na rzecz fundacji, stowarzyszeń, społeczności studenckich bądź lokalnych, uczestnictwo i zajęte miejsca w konkursach np. plastycznych, fotograficznych, muzycznych i innych.

Uczniowie Szkół Wyższych, którzy otrzymają stypendium, aby otrzymać stypendium także w semestrze letnim zobowiązani są do przesłania potwierdzenia z uczelni o statusie studenta po zakończeniu semestru zimowego, nie później niż do dnia 16 marca 2021r.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium powinny zapoznać się z Regulaminem Konkursu oraz czytelne wypełnić odpowiedni wniosek zgłoszeniowy (wniosek I – dla uczniów, wniosek II – dla studentów).

Kwoty przyznawanych stypendiów są kwotami brutto i wynoszą odpowiednio:

 • 250 zł miesięcznie dla uczniów szkół podstawowych (klasa VII, VIII) i średnich;
 • 350 zł miesięcznie dla studentów uczelni wyższych.

Zgłoszenia należy przesyłać w terminie od dnia 16 września 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: konkurs.stypendialny@kasastefczyka.pl lub pocztą na adres: Kasa Stefczyka, 81-472 Gdynia, ul. Legionów 126, z dopiskiem: „Konkurs Stypendialny” (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: kasastefczyka.pl

A w naszej wyszukiwarce codziennie pojawiają się nowe, ciekawe oferty stypendialne!

Kontakt

SKOK im. F. Stefczyka
ul. Legionów 126-128
81-472 Gdynia
tel. 58 782 93 00
kasa@kasastefczyka.pl
www.kasastefczyka.pl

Dokumenty

do pobrania