Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci39
 • absolwenci10
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne6
 • inne4
 • sportowe14
 • socjalne6
 • naukowe37
 • artystyczne19
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • łódzkie1
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie5
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa3
 • samorząd35
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs stypendialny Fundacji En Arche

organizator:

Fundacja En Arche

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2020

Konkurs stypendialny Fundacji En Arche

Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu.

Celami konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
 • pogłębianie wiedzy o teorii inteligentnego projektu i zapewnienie możliwości; rozwoju koncepcji z nią związanych;
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

I etap
Napisanie eseju odpowiadającego na pytanie: „Czy w naukach przyrodniczych jest miejsce dla Teorii Inteligentnego Projektu?

II etap
Przejście rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Konkursową. Zostaną na nią zaproszeni Kandydaci wyłonieni w I etapie konkursu (na podstawie pracy pisemnej).

III etap
Osoby, które otrzymają stypendium będą zobowiązane do kontynuowania swoich zainteresowań i badań dotyczących tematyki inteligentnego projektu i złożenia dwóch pisemnych sprawozdań z ich rozwoju w trakcie trwania programu stypendialnego.

Esej powinien:

 • uwzględniać amerykańską literaturę dotyczącą teorii IP, wybranych autorów m.in. S.C. Meyer, M. Behe, M. Denton, W. Dembski, J. Wells;
 • zawierać pomiędzy 20 a 30 tys. znaków ze spacjami;
 • spełniać następujące wytyczne redakcyjne:
  Czcionka: Times New Roman pkt. 12
  Interlinia: 1,5 pkt
  Bibliografia: przypisy na dole strony i spis alfabetyczny na końcu pracy
 • zostać przysłany w formie elektronicznej na adres stypendium@enarche.pl, w formacie PDF. Nazwa pliku powinna zawierać: Nazwisko Imię Kandydata.pdf (przykład: NowakJan.pdf).

Przebieg Konkursu:

 • Przesłanie pracy pisemnej – eseju do 31 sierpnia 2020 r. na adres mailowy: stypendium@enarche.pl
 • Wyłonienie Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej i powiadomienie ich o przejściu do II etapu Konkursu drogą mailową do 8 września 2020 r.,
 • Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych pomiędzy 9 a 20 września 2020 r.,
 • Indywidualne powiadomienie kandydatów po II etapie Konkursu o wynikach zostanie przesłane drogą mailową do 30 września 2020 roku, na adres mailowy podany w Karcie Kandydata,
 • Przesłanie dwóch pisemnych sprawozdań w trakcie trwania programu stypendialnego, pierwszego do 31 grudnia 2020 roku, drugiego do 30 maja 2021 roku.

Osobą do kontaktu ze strony Fundacji En Arche jest: Grzegorz Malec stypendium@enarche.pl

Nagrodą w Konkursie jest stypendium pieniężne przyznawane co miesiąc od października 2020 r. do czerwca 2021 r. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stypendystę. Komisja przyzna nagrody w dwóch kategoriach:

 • dla doktorantów: 2500 zł wypłacane miesięcznie,
 • dla pozostałych studentów: 1200 zł wypłacane miesięcznie.

Informacja pochodzi ze strony: enarche.pl/stypendia-i-granty/

Kontakt

Fundacja En Arche
ul. Gwiaździsta 5B lok. uż. nr 3
01-651 Warszawa

stypendium@enarche.pl
https://enarche.pl/