Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci28
 • absolwenci13
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe7
 • artystyczne16
 • socjalne9
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd16
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs stypendialny dla młodych doktorów

organizator:

PJWSTK

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 21.09.2012

Konkurs stypendialny dla młodych doktorów

Polsko – Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów naukowych dla młodych doktorów przyznawanych w ramach projektu: „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do konkursu o stypendia dla młodych doktorów (postdoc’ów) mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 35 roku życia, posiadające stopień doktora, nie dłużej niż 5 lat.

Poszukuje się kandydatek/kandydatów do dwuletniego okresu zatrudnienia jako młodych doktorów w PJWSTK. Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało prowadzenie badań naukowych w jednym z następujących obszarów badawczych:

 1. Zastosowanie systemu przechwytywania ruchu do diagnostyki nieprawidłowości ruchu i chodu, w tym do diagnostyki chorób ortopedycznych i choroby Parkinsona. Zastosowanie systemu przechwytywania ruchu do identyfikacji osób. Opracowywanie i testowanie wskaźników lub cech ruchu pozwalających na wczesne wykrywanie nieprawidłowości chodu. Studia nad systemami przechwytywania ruchu, standardami zapisywania danych o ruchu, algorytmami klasyfikacji nadzorowanej i nienadzorowanej bazującymi na danych z systemów przechwytywania ruchu.
 2. Zaawansowane techniki przetwarzania sygnału mowy.
 3. Mechanizmy trwałości w językach funkcyjnych oparte o „Stack Based Approach”.
 4. Metody symulacji i analizy przepływów krwi w układzie krwionośnym z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji prowadzące do polepszenia jakości i szybkości diagnozowania o stanie narządów wewnętrznych.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać na formularzu wniosku stanowiącym załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów.

Szczegółowe kryteria konkursowe, na podstawie których oceniane będą wnioski przedstawione są w Protokole z posiedzenia Rady Naukowej Projektu, który stanowi załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla młodych doktorów.

Wnioski wraz z dokumentacją poświadczającą dorobek naukowy oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania stypendiów należy składać osobiście w Komórce ds. projektów PJWSTK, ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa, pokój A2 (Antresola) lub przesłać pocztą, za potwierdzeniem odbioru, zamieszczając na kopercie napis: „Konkurs o przyznanie stypendiów naukowych dla młodych doktorów przyznawanych w ramach projektu: „Interdyscyplinarna kadra akademicka na rzecz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Termin składania wniosków: 21 września 2012 r. do godz. 15.00

Terminy rozmów kwalifikacyjnych: 25 września 2012

PJWSTK, Komórka ds. Projektów pokój A2 (Antresola), ul. Koszykowa 86, Warszawa.
Osobą uprawnioną do kontaktu z osobami zainteresowanymi jest Justyna Żurawska,
e-mail zurawska@pjwstk.edu.pl; tel. (22)58 44 565

Informacje pochodzą ze strony www.interkadra.pjwstk.edu.pl

Kontakt

PJWSTK
ul. Koszykowa 86
Warszawa
tel. 22 58 44 565
zurawska@pjwstk.edu.pl
www.interkadra.pjwstk.edu.pl