Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie70
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne38
 • socjalne10
 • naukowe92
 • inne12
 • sportowe30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs prac magisterskich i doktorskich – historia Polski XX w.

organizator:

Instytut Pamięci Narodowej

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.10.2014

Konkurs prac magisterskich i doktorskich – historia Polski XX w.

VIII edycja konkursu na Najlepszy Debiut Historyczny Roku
Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ogłaszają ósmą edycję Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku.
Do udziału w konkursie zapraszamy autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 października 2013 r. do 31 października 2014 r.
Konkurs ogłoszony jest w dwóch kategoriach:
* prac magisterskich,
* prac doktorskich.
I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN i IH PAN w formie książkowej oraz honorarium wypłacane po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN:
10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich,
25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.
II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN i IH PAN pracy w całości lub części oraz honorarium autorskie. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.
Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci wydruku obronionej pracy (bez żadnych zmian dokonanych później) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Pamięci Narodowej
ul.  Wołoska 7
02-675 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”.
Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia 1 kwietnia 2015 roku.


Informacje pochodzą ze strony http://www.ihpan.edu.pl/.

Kontakt

Instytut Pamięci Narodowej
Rynek Starego Miasta 29/31
00-272 Warszawa
tel. 0 22 581 85 98
piotr.gajewski@ipn.gov.pl