Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci70
 • absolwenci21
 • doktoranci9
 • naukowcy3
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe25
 • naukowe88
 • inne15
 • artystyczne31
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia30
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd68
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego

organizator:

Biuro Informacji UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego

O stypendium może ubiegać się uczestnik studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżniający się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej. Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z FAK powinien zawierać:

 • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • opinię promotora,
 • życiorys uwzględniający dotychczasowy dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczną,
 • spis do 15 najważniejszych publikacji (w czterech kategoriach: 1. publikacje w czasopismach recenzowanych, 2. doniesienia konferencyjne, 3. książki, 4. inne publikacje naukowe),
 • kserokopie pierwszych stron wymienionych publikacji,
 • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Powinno być przez okres przynajmniej 6 miesięcy wykorzystywane w kraju. O stypendium nie mogą ubiegać się doktoranci przebywający na urlopie dziekańskim.

Przed zakończeniem okresu pobierania stypendium, tj. przed wypłaceniem ostatniej raty, stypendyści winni przedłożyć Rektorowi UJ sprawozdanie naukowe z wykorzystania przyznanych środków. W przypadku opublikowania przez stypendystę materiałów, które powstały w wyniku wsparcia finansowego z FAK, powinna się w nich znaleźć informacja o tym fakcie.

Informacje pochodzą ze strony www.doktoranci.uj.edu.pl

Kontakt

Biuro Informacji UJ
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 12 422 10 33 wew. 1
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.doktoranci.uj.edu.pl