Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie101
 • studenci63
 • absolwenci11
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne19
 • sportowe48
 • artystyczne48
 • naukowe117
 • socjalne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie18
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie5
 • lubelskie5
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie13
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie2
 • pomorskie7
 • śląskie13
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie11
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia34
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa7
 • samorząd93
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego

organizator:

Biuro Informacji UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego

O stypendium może ubiegać się uczestnik studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżniający się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej. Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z FAK powinien zawierać:

 • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • opinię promotora,
 • życiorys uwzględniający dotychczasowy dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczną,
 • spis do 15 najważniejszych publikacji (w czterech kategoriach: 1. publikacje w czasopismach recenzowanych, 2. doniesienia konferencyjne, 3. książki, 4. inne publikacje naukowe),
 • kserokopie pierwszych stron wymienionych publikacji,
 • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Powinno być przez okres przynajmniej 6 miesięcy wykorzystywane w kraju. O stypendium nie mogą ubiegać się doktoranci przebywający na urlopie dziekańskim.

Przed zakończeniem okresu pobierania stypendium, tj. przed wypłaceniem ostatniej raty, stypendyści winni przedłożyć Rektorowi UJ sprawozdanie naukowe z wykorzystania przyznanych środków. W przypadku opublikowania przez stypendystę materiałów, które powstały w wyniku wsparcia finansowego z FAK, powinna się w nich znaleźć informacja o tym fakcie.

Informacje pochodzą ze strony www.doktoranci.uj.edu.pl

Kontakt

Biuro Informacji UJ
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 12 422 10 33 wew. 1
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.doktoranci.uj.edu.pl