Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne33
 • sportowe25
 • socjalne18
 • naukowe72
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd50
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego

organizator:

Biuro Informacji UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Konkurs o stypendia naukowe z Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego

O stypendium może ubiegać się uczestnik studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego wyróżniający się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej. Komplet dokumentów kandydata aplikującego o stypendium z FAK powinien zawierać:

 • podanie do Rektora UJ z uzasadnieniem,
 • formularz zgłoszeniowy,
 • opinię promotora,
 • życiorys uwzględniający dotychczasowy dorobek naukowy oraz działalność dydaktyczną,
 • spis do 15 najważniejszych publikacji (w czterech kategoriach: 1. publikacje w czasopismach recenzowanych, 2. doniesienia konferencyjne, 3. książki, 4. inne publikacje naukowe),
 • kserokopie pierwszych stron wymienionych publikacji,
 • zaświadczenie o otwarciu przewodu doktorskiego.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Powinno być przez okres przynajmniej 6 miesięcy wykorzystywane w kraju. O stypendium nie mogą ubiegać się doktoranci przebywający na urlopie dziekańskim.

Przed zakończeniem okresu pobierania stypendium, tj. przed wypłaceniem ostatniej raty, stypendyści winni przedłożyć Rektorowi UJ sprawozdanie naukowe z wykorzystania przyznanych środków. W przypadku opublikowania przez stypendystę materiałów, które powstały w wyniku wsparcia finansowego z FAK, powinna się w nich znaleźć informacja o tym fakcie.

Informacje pochodzą ze strony www.doktoranci.uj.edu.pl

Kontakt

Biuro Informacji UJ
ul. Piłsudskiego 8/1
31-109 Kraków
tel. 12 430 10 12, 12 422 10 33 wew. 1
fundusze.stypendialne@uj.edu.pl
www.doktoranci.uj.edu.pl