Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie98
 • studenci63
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe114
 • inne18
 • sportowe46
 • socjalne26
 • artystyczne47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie32
 • dolnośląskie14
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie9
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie7
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie9
 • wielkopolskie12
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia35
 • szkoła wyższa2
 • firma8
 • instytucja rządowa6
 • samorząd87
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe na rok akademicki 2014/2015

organizator:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 14.04.2014

Konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe na rok akademicki 2014/2015

Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłosił konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe na rok akademicki 2014/2015.
Stypendia postdoktorskie przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia badań naukowych w ośrodkach zagranicznych. Stypendia współfinansowane są ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas trwania pojedynczego stypendium może wynosić od 6 do 12 miesięcy.
Beneficjentami stypendiów mogą być wyłącznie osoby które nie przekraczają wieku 35 lat w roku złożenia wniosku i uzyskały stopień doktora nie dłużej niż 5 lat przed złożeniem wniosku oraz prowadzą badania w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki (automatyka i robotyka, biotechnologia, chemia, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechatronika, ochrona środowiska) i zatrudnione są na jednym z wydziałów uczestniczących w projekcie.
Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium wynosi 7200 zł miesięcznie.
Stypendia przyznawane w ramach projektu nie sąobciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Na okres odbywania stażu pracownikowi, na jego wniosek, będzie udzielany bezpłatny urlop naukowy.
Wniosek musi zawierać:

 • Dane osobowe kandydata,
 • Opis dorobku naukowego kandydata,
 • Plan działalności naukowo-badawczej w okresie pobierania stypendium,
 • Opinię opiekuna naukowego kandydata,
 • Zgodę kierownika jednostki naukowej w której ma odbyć się staż na przyjęcie kandydata.

Kryteria merytoryczne przyznawania stypendiów postdoktorskich obejmują:

 • dorobek naukowy osoby aplikującej,
 • opis projektu badawczego realizowanego w okresie pobierania stypendium,
 • ocenę pozycji naukowej instytucji, w której będzie realizowany staż lub ocenę pozycji naukowej opiekuna w czasie stażu,
 • wstępną zgodę kierownika jednostki w której planowany jest staż na przyjęcie kandydata.
Termin zgłoszeń:
14 kwietnia 2014 roku

Informacje pochodzą ze strony:www.fizyka.umk.pl

Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń


www.fizyka.umk.pl