Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe na rok akademicki 2014/2015

organizator:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 14.04.2014

Konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe na rok akademicki 2014/2015

Dziekan Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłosił konkurs na postdoktorskie stypendia naukowe na rok akademicki 2014/2015.
Stypendia postdoktorskie przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzenia badań naukowych w ośrodkach zagranicznych. Stypendia współfinansowane są ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czas trwania pojedynczego stypendium może wynosić od 6 do 12 miesięcy.
Beneficjentami stypendiów mogą być wyłącznie osoby które nie przekraczają wieku 35 lat w roku złożenia wniosku i uzyskały stopień doktora nie dłużej niż 5 lat przed złożeniem wniosku oraz prowadzą badania w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki (automatyka i robotyka, biotechnologia, chemia, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechatronika, ochrona środowiska) i zatrudnione są na jednym z wydziałów uczestniczących w projekcie.
Wysokość stypendium:
Wysokość stypendium wynosi 7200 zł miesięcznie.
Stypendia przyznawane w ramach projektu nie sąobciążone podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Na okres odbywania stażu pracownikowi, na jego wniosek, będzie udzielany bezpłatny urlop naukowy.
Wniosek musi zawierać:

 • Dane osobowe kandydata,
 • Opis dorobku naukowego kandydata,
 • Plan działalności naukowo-badawczej w okresie pobierania stypendium,
 • Opinię opiekuna naukowego kandydata,
 • Zgodę kierownika jednostki naukowej w której ma odbyć się staż na przyjęcie kandydata.

Kryteria merytoryczne przyznawania stypendiów postdoktorskich obejmują:

 • dorobek naukowy osoby aplikującej,
 • opis projektu badawczego realizowanego w okresie pobierania stypendium,
 • ocenę pozycji naukowej instytucji, w której będzie realizowany staż lub ocenę pozycji naukowej opiekuna w czasie stażu,
 • wstępną zgodę kierownika jednostki w której planowany jest staż na przyjęcie kandydata.
Termin zgłoszeń:
14 kwietnia 2014 roku

Informacje pochodzą ze strony:www.fizyka.umk.pl

Kontakt

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Grudziądzka 5
87-100 Toruń


www.fizyka.umk.pl