Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci69
 • absolwenci20
 • doktoranci12
 • naukowcy7
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne12
 • sportowe18
 • artystyczne33
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie34
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie7
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa4
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd54
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs na granty badawcze 2012 w ramach programu Ernst&Young Sprawne Państwo

organizator:

Ernst & Young

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2012

Konkurs na granty badawcze 2012 w ramach programu Ernst&Young Sprawne Państwo

Program Ernst & Young Sprawne Państwo ogłasza nabór wniosków o granty na przeprowadzenie badań poświęconych funkcjonowaniu instytucji publicznych w Polsce w jednym z pięciu obszarów tematycznych programu.

Obszary badawcze:

 • Dobre rządzenie (good governance)
 • Finanse publiczne
 • Infrastruktura i zasoby
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
 • Opieka zdrowotna

We wszystkich pięciu obszarach preferowane będą badania analizujące polską praktykę w porównaniu z doświadczeniami innych krajów.

Wymogi dla kandydatów:

 • Minimum stopień doktora nauk prawnych, ekonomicznych, politycznych lub pokrewnych; co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej.
 • Zatrudnienie na uniwersytecie, w szkole wyższej lub innej instytucji badawczej o charakterze non-profit.
 • Wnioski mogą składać naukowcy wszystkich narodowości.
 • Mile widziane są wnioski dwuosobowych zespołów złożonych z naukowców polskich i zagranicznych.

Kwota grantu badawczego wynosi 60 000 złotych lub równowartość w euro według kursu NBP z dnia wypłaty.

Wnioski wyłącznie w języku angielskim powinny zawierać:

 • list przewodni z uzasadnieniem, w jaki sposób projekt spełnia kryteria konkursu;
 • życiorys kandydata/ów wraz z listą publikacji;
 • opis planowanego badania – na podstawie załączonego formularza (MSWord, 68 KB);
 • podpisany przez kandydata/ów formularz zgody na przetwarzanie danych  (PDF, 92 KB), który należy przesłać faksem pod numer: +48 22 557 7001.

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: bettergovernment@pl.ey.com w terminie do 20 kwietnia 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.ey.com/PL/pl.