Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
 • inne5
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Konkurs na granty badawcze 2012 w ramach programu Ernst&Young Sprawne Państwo

organizator:

Ernst & Young

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.04.2012

Konkurs na granty badawcze 2012 w ramach programu Ernst&Young Sprawne Państwo

Program Ernst & Young Sprawne Państwo ogłasza nabór wniosków o granty na przeprowadzenie badań poświęconych funkcjonowaniu instytucji publicznych w Polsce w jednym z pięciu obszarów tematycznych programu.

Obszary badawcze:

 • Dobre rządzenie (good governance)
 • Finanse publiczne
 • Infrastruktura i zasoby
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
 • Opieka zdrowotna

We wszystkich pięciu obszarach preferowane będą badania analizujące polską praktykę w porównaniu z doświadczeniami innych krajów.

Wymogi dla kandydatów:

 • Minimum stopień doktora nauk prawnych, ekonomicznych, politycznych lub pokrewnych; co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej.
 • Zatrudnienie na uniwersytecie, w szkole wyższej lub innej instytucji badawczej o charakterze non-profit.
 • Wnioski mogą składać naukowcy wszystkich narodowości.
 • Mile widziane są wnioski dwuosobowych zespołów złożonych z naukowców polskich i zagranicznych.

Kwota grantu badawczego wynosi 60 000 złotych lub równowartość w euro według kursu NBP z dnia wypłaty.

Wnioski wyłącznie w języku angielskim powinny zawierać:

 • list przewodni z uzasadnieniem, w jaki sposób projekt spełnia kryteria konkursu;
 • życiorys kandydata/ów wraz z listą publikacji;
 • opis planowanego badania – na podstawie załączonego formularza (MSWord, 68 KB);
 • podpisany przez kandydata/ów formularz zgody na przetwarzanie danych  (PDF, 92 KB), który należy przesłać faksem pod numer: +48 22 557 7001.

Wnioski należy przesyłać na adres e-mail: bettergovernment@pl.ey.com w terminie do 20 kwietnia 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.ey.com/PL/pl.