Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci9
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe39
 • artystyczne14
 • socjalne3
 • inne6
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie5
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa9
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd16
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na 25 zagranicznych stypendiów stażowych dla młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego

organizator:

Biuro Współpracy z Zagranicą UW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 28.11.2011

Konkurs na 25 zagranicznych stypendiów stażowych dla młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą zaprasza do udziału w konkursie na stypendia stażowe dla młodych doktorów Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu “Nowoczesny Uniwersytet” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

O 25 stypendiów jedno- oraz dwutygodniowych dla młodych doktorów z przeznaczeniem na odbycie staży dydaktycznych w zagranicznych uczelniach w okresie od 2 stycznia do 30 września 2012 r. mogą ubiegać się młodzi doktorzy zatrudnieni w Uniwersytecie Warszawskim w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy:

 • w roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia,
 • posiadają stopień doktora nie dłużej niż pięć lat,
 • realizują badania w dziedzinach nauki i kierunkach o szczególnym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, w szczególności w obszarze nauk matematycznych, przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych,
 • posiadają potwierdzoną znajomość języka obcego, który będzie używany podczas stażu.

Celem stażu jest zdobycie przez młodych doktorów zaawansowanej wiedzy i umiejętności w dziedzinie tworzenia i prowadzenia innowacyjnych programów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.

Wnioski o stypendium należy:

a). złożyć w jednym egzemplarzu (właściwie podpisane część A i B oraz wszystkie załączniki) w Biurze Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój 24, w terminie do 28 listopada 2011 r. w godzinach otwarcia biura
oraz
b). także przesłać elektronicznie (w formacie Word, TYLKO część A wniosku, bez podpisu wnioskodawcy) do 28 listopada 2011 r. na adres salamon.nuw@uw.edu.pl

O przyznaniu stypendium zadecyduje komisja, której przewodniczy Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą.

Wysokość stypendium na osobę wynosi:

– 6.750 PLN brutto w przypadku stażu jednotygodniowego (liczba stypendiów – 10),

– 11.450 PLN brutto w przypadku stażu dwutygodniowego (liczba stypendiów – 15).

Ponadto każdy opiekun stażysty w zagranicznym ośrodku przyjmującym otrzyma jednorazowo kwotę w wysokości 2.320 PLN brutto (niezależnie od czasu trwania stażu). Stypendium stażysty oraz wynagrodzenie opiekuna są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stypendia będą przyznane na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów stażowych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1 Rektora UW z dnia 5 stycznia 2010 r. (Monitor UW z 2009 r. Nr 4, poz. 73).

Informacje pochodzą ze strony www.nuw.uw.edu.pl

Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa


www.nuw.uw.edu.pl