Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe40
 • artystyczne19
 • inne11
 • socjalne8
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa8
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs KBE NBP na projekty badawcze

organizator:

Narodowy Bank Polski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

Konkurs KBE NBP na projekty badawcze

W Konkursie Komitetu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego na projekty badawcze mogą brać udział pracownicy NBP, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni oraz pracownicy instytutów naukowo-badawczych.

Projekty zgłaszane na konkurs powinny zawierać:
1. temat i cel badania;
2. informację o powiązaniu projektu z „Ramowym programem badań ekonomicznych” opublikowanym na stronie internetowej www.nbp.pl;
3. główne hipotezy badawcze;
4. metody weryfikacji hipotez;
5. związki ze światowymi nurtami badań;
6. listę osób zaangażowanych w realizację projektu, wraz ze zgodą tych osób oraz ich przełożonych na udział w konkursie w przypadku pracowników NBP;
7. życiorys autora/autorów projektu, wraz z listą publikacji;
8. proponowany okres realizacji projektu, który może być różny dla poszczególnych osób wchodzących w skład zespołu zgłaszającego projekt;
9. szacunkowy koszt realizacji projektu, w przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP.

Kryteriami oceny zgłoszonych projektów będą waga problemu z punktu widzenia NBP; *obecność zagadnienia w „Ramowym programie badań ekonomicznych NBP”; *atrakcyjność naukowa oraz możliwość opublikowania w recenzowanym czasopiśmie; *ocena przygotowania kandydata do realizacji projektu oraz *proponowany koszt realizacji projektu, w przypadku projektów zgłaszanych przez osoby nie będące pracownikami NBP.

Warunkiem realizacji  wyłonionego w konkursie projektu w przypadku osób nie będących pracownikami NBP będzie podpisanie umowy, której warunki nie podlegają negocjacjom. (Wzór umowy jest dostępny na stronie www.nbp.pl).
Termin realizacji projektów zgłaszanych na konkurs nie może być dłuższy niż do końca października 2011 r.

Zgłoszenia na konkurs powinny być nadsyłane wyłącznie w formie elektronicznej na adres: konkurskbe@nbp.pl do dnia 30 września 2010 r. W temacie wiadomości należy podać: „Zgłoszenie na II Konkurs KBE”. Formularze można pobrać poniżej oraz na stronie www.nbp.pl.

W przypadku pracowników NBP zgłaszających się na konkurs, konieczne jest dołączenie do formularza zeskanowanej zgody przełożonego na udział w konkursie.

Informacje pochodzą ze strony www.nbp.pl

Kontakt

Narodowy Bank Polski
ul. Świętokrzyska 11/21
00-919 Warszawa
tel. (22) 653 10 00
listy@nbp.pl
www.nbp.pl