Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci45
 • absolwenci12
 • doktoranci6
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe72
 • muzyczne13
 • sportowe23
 • inne2
 • artystyczne32
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie8
 • kujawsko-pomorskie11
 • łódzkie2
 • lubelskie6
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie3
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd57
ARCHIWUM
Wróć do listy

Kobierzyce – stypendia sportowe

organizator:

Urząd Gminy Kobierzyce

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

Kobierzyce – stypendia sportowe

I. Stypendia sportowe mogą być przyznane osobom fizycznym – mieszkańcom Gminy Kobierzyce osiągającym wysokie wyniki sportowe, zrzeszonym lub niezrzeszonym w klubach sportowych.

II. Stypendia sportowe przyznaje Wójt Gminy Kobierzyce na wniosek złożony przez:

1). klub sportowy,
2). właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy,
3). organizację lub instytucję realizującą zadania z zakresu sportu,
4). osobę fizyczną, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodziców lub opiekunów prawnych

III. Stypendium sportowe przyznawane jest na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.

IV. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego składa się za osiągnięcia uzyskane w okresie 12 miesięcy od ostatecznej daty złożenia wniosku tj. 30 września 2019 r.

V. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego powinien zawierać następujące informacje i załączniki:

1). dane wnioskodawcy
2). dane osobowe zawodnika
3). uzasadnienie wnioskodawcy, zawierające informację o osiągnięciach zawodnika
4). zobowiązanie wnioskodawcy do informowania Wójta o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium sportowego
5). oświadczenie zawodnika do celów podatkowych
6). oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych oraz przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o przyznaniu stypendium.

VI. 1. Za wysokie wyniki sportowe uprawniające do przyznania stypendiów sportowych uznaje się:

1). I miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
2). II miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
3). III miejsce w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpiadach, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata
4). I miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
5). II miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
6). III miejsce w Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, Pucharach Europy
7). I miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
8). II miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży
9). III miejsce w Mistrzostwach Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży

2. Organizatorem zawodów sportowych, o których mowa w ust.1 są: Międzynarodowy Komitet Olimpijski., Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy lub podmioty działające w ich imieniu.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela pracownik merytoryczny Referatu Edukacji Kultury i Sportu pod numerem telefonu: 71 36-98-186.

Miejsce składania wniosku: Biuro Obsługi Klienta UG Kobierzyce

Dokumenty programowe do pobrania można znaleźć TU.

Informacje pochodzą ze strony ugk.pl

Kontakt

Urząd Gminy Kobierzyce
Al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
tel. 71 36 98 186
info@ugk.pl
ugk.pl